FLYVEKLARE: Opplandske Rørsystemers folk i sammen med entreprenør på anlegg. Man er alltid med 1-2 dager ute på nye anlegg sammen med entreprenør slik at han blir godt kjent med produktene og får en «flying-start».

Lytter nøye til grøftas baroner

Opplandske Rørsystemer tilskriver mye av fremgangen de tilbakemeldinger og råd man får fra de som faktisk bygger VA-systemer. Spesialisering innenfor trykkavløp har vært lønnsomt.

0
Fokus på enkel montasje og utvikling av egne løsninger er viktige årsaker til at Opplandske Rørsystemer AS har hatt fremgang med å levere totalløsninger innen VA-sektoren, og særlig med komplette anlegg for vann og trykkavløp.

– Vi har lyttet til de som legger systemene, de står i frost og søle, mens alle vi andre jobber på varme kontorer og i verksteder. De ser dette fra kanskje det mest relevante perspektivet, sier Morten Gudbrandsen, daglig leder for Opplandske Rørsystemer AS, som for tiden har hendene fulle med å bygge VA-anlegg på totalentreprise.
 
Egne løsninger
Vanligvis starter oppdragene med en henvendelse fra en hytteforening eller en utbygger, som gjerne vil ha total pris på komplett utbygging. 
Takket være egne løsninger, blant annet spesialprodukter og skreddersydd opplegg,  samt lang erfaring med å ta slike oppdrag kan man beregne prisen temmelig nøyaktig.
– Vi har gjort en rekke tilpasninger og utviklingsarbeid sammen med leverandørene og kundene, særlig på pumpesiden. Vi lager også en rekke koblingskasser selv ferdig på forhånd og vi har egne tilpasninger på rørsiden, som gjør at vi ikke trenger å legge frostfritt, sier Gudbrandsen, som jobber langsiktig for at selskapet skal fremstå som totalleverandør innenfor nevnte markeder og oppfattes som en miljøbevisst, troverdig og langsiktig samarbeidsparter.
Dette har man lykkes med i stor grad, et eksempet er Blefjell-området, der man i flere år har fått stadig flere utbygginger av kundene.


URØRT INNTRYKK: Et felt man leverte for noen år siden hvor naturen har grodd tilbake, og de eneste «sårene» som vises er de nye stiene som har blitt opparbeidet i feltet. De nye stiene ble en hyggelig bonus for hytteeierne da de var vant med å klatre igjennom gress og lyng.
 

Komplett pakke
Med utgangspunkt i de betingelsene man får å jobbe utfra gjør man en befaring og beregner prisen på hele entreprisen. Dersom man får oppdraget tar man de nødvendige detaljforberedelser, dimensjonerer og prosjektere hele anlegget.
– Typiske oppdrag er større felt, fra 50 hytter ned til kanskje 2-3 stk, forteller Gudbrandsen, som kan fortelle at man iløpet av ti år har levert mer enn 1,5 milloner meter rør. Oppdragene er til 99 % hytterelaterte.
Ofte handler den store utfordringer om å legge røropplegg på en skånsom måte inn i et eksisterende hytteområde, med minst mulig skade på terreng og flora. 
– Når vi bruker trykkavløp og isolerte rør blir graverarbeidet minimalt, ofte går vi bare en meter under torva og naturen vokser raskt over sårene i terrenget. Det viktigste for hyttefolk er naturopplevelsen, og dette er noe vi etterstreber i alle våre oppdrag, forteller Gudbrandsen, som har ordrebøkene temmelig fulle et stykke inn i neste år.