Inviterer forurenserne til seminar og dialog

Miljødirektoratet ønsker dialog med de deler av norsk industri som fortsatt forurenser. For femte gang inviterer Miljødirektoratet til Miljøforum. I år går det av stabelen 24. og 25. september

0
Over 1200 virksomheter innen landbasert industri har lov til å forurense. Omlag halvparten må hvert år rapportere om miljøprestasjonene sine til myndighetene. Det er Miljødirektoratet og fylkesmennene som holder oppsyn og kontroll. Miljøforum er et årlig seminar for miljø-/HMS-ansvarlige hos bedrifter med utslippstillatelse. 

 
Samarbeid
Seminaret er samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk Industri. Det går over to dager og holdes hos Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo tirsdag 24. og onsdag 25. september 2013. Seminarer vil dessuten dreie seg om miljøfaglige tema som er aktuelle for næringslivet; som deponi energi, klima, hav og overvåkning.
Miljødirektoratet ønsker med seminaret blant annet å legge til rette for god dialog mellom industri og myndigheter.
Samtidig er det ifølge Miljødirektoratet også viktig å styrke nettverksbyggingen mellom landbasert industri på miljøområdet. Det er ingen deltakeravgift for forumet eller for måltidene som er angitt i programmet, men virksomhetene må selv dekke utgiftene til reise og opphold. les mer her