Ryddige og tryggere kummer med ny samleflens for vannkobling

Basal og Kongsberg Esco har i samarbeid med brukerne utviklet en ny og sikker vannkum for stikkledninger. Den er beregnet for en ny samleflens med plass for inntil seks stikkledninger.

0

Esco stikkledningskum er en vannkum utformet for trygg tilkobling og enkelt vedlikehold. Den er beregnet for en ny samleflens med plass for inntil seks stikkledninger DN 32 eller DN 40. Rørene føres gjennom veggen i betongkummen, uten bøy eller bend, og rett inn på Kongsberg Escos nye samleflens. I selve kumveggen monteres en nyutviklet pakning, Basal Manifold F911-5, med plass til seks stikkledninger. Pakningen, Basal Manifold F911-5, sørger for at rørene ikke ender opp på bunnen av kummen, med den fare for ødeleggelser det medfører.
Fra samleflensen fordeles vannledningene til abonnentene. Avgreiningene får selvfølgelig separate stengeventiler.
– For å oppnå den tryggheten som er nødvendig, leverer vi koblingsflensen for stikkledninger ferdig trykkprøvd med Esco bakkekraner og Esco-sit strekkfaste koblinger, forklarer Arnfinn Wiken, salgs- og markedssjef i Kongsberg Esco AS. 

Ryddigere kummer
Når en bruker pakningen Basal Manifold F911-5 kommer klemmene på innsiden. Slik får en full tilgang til slangeklemmene. Basal Manifold, kombinert med de blendede utsparingene i kumveggen, gjør monteringsarbeidet enkelt og trygt.
– Mange kommuner har meldt inn et ønske om å få ”ryddighet i kummene”. Stikkledningskummen med Basal Manifold F911-5 og den nye samleflensen er et svar på dette ønsket. Når vannledningene kommer inn fra alle retninger, blir det rot. Et felles hull i kummen, med en solid pakning, og rør som går rett inn i en koblingsflens med avstenging på hver stikkledning, gir trygghet og kontroll, forklarer Arnfinn Wiken.
Koblingsflensen for stikkledninger og Basal Manifold er selvfølgelig tilpasset hverandre slik at de sammen gir en optimal løsning.
 
Gir kontroll
– Ikke bare er det ryddig, det gir kommunen langt bedre kontroll på stikkledningene og materialvalget. Også for rørleggerne innebærer dette store forbedringer, mener han.
Når det lekker fra ”gammeldagse” stikkledninger som er koblet med anboringsklammer i grunnen, må en stenge av hele strekk. Da risikerer en et stort arbeid for å lokalisere lekkasjen, og i mellomtiden sørger en gjerne for at hele nabolag er uten vann.
– Lekker en stikkledning som er koblet i en kum, er det bare å åpne kummen, enkelt lokalisere ledningen med lekkasje på og stenge av kranen. Så har alle andre vann, mens abonnenten får reparert ledningen. 
 
Produktutvikling
Kongsberg Esco AS konkurrerer ved å utvikle tekniske fortrinn og utvikle produkter tilpasset markedet. Firmaet har drevet i det norske VA-markedet i over hundre år, og har utviklet et produktsortiment tilpasset dette. Men for å lykkes, er det avgjørende å videreutvikle seg innen produkter og kvalitet. Opp mot ti prosent av personalet er engasjert i forskning og produktutvikling. 
– For oss har samarbeidet med Basal vært meget nyttig. Basal har produktkunnskap innen betong, et område som vi ikke har samme kjennskap til. Det å arbeide med begge produktene samtidig gir avgjort best resultat for brukeren, og det har vi lyktes med i dette tilfellet.