AxFlow kjøper Norpump

AxFlow overtar fra 15. september alle aksjene i Norpump

0

-Det er spesielt Norpumps satsing på egne pumpeløsninger og service innenfor avløpssektoren som gjorde et oppkjøp interessant, sier leder i AxFlow, Gunnar Ødegård, i en nyhetsmelding. 

Ødegård forteller videre at “vi fant ut at Norpump’s kompetanse, produkter og tjenester er svært komplementære i forhold til det AxFlow i dag kan tilbyr i et markedssegment som er svært viktig for AxFlow AS.”
Norpump AS hadde i 2010 en omsetning på 30 mill. kr. med 9 ansatte, mens AxFlow AS hadde 40 ansatte og omsatte for ca. 130 mill. kr. â€¨
Rolf Goderstad forsetter som daglig leder i Norpump og ser fram til å videreføre aktivitetene i AxFlow AS. Økt markedsførings- og finansiell kapasitet sikrer videre utvikling av Norpump’s produkter og tjenester.