"RØRSTRØMPER": NoDig-entreprenører som tror fast på mindre graving ved fornyelse av avløpssystemer. Bak fra v.: Tage Odland, NCC Construction , Hendrik Panman, Kjeldaas, Arve Hansen, VA teknikk, Michael Villefrance, Per Aarsleff, Rolf Dalby, Olimb Rørfornying. Foran fra v.: Kjell A. Finstad,TT-teknikk, Terje B. Gulbrandsen, TT-teknikk, Rune Kristiansen, TT-teknikk, Peer Chr. Nordby, Olimb Rørfornying, Stein H. Hansen , Per Aarsleff. Ikke tilstede: Toralf Antonesen, Hordaland Aquatecnic.

Renovering av avløpsnettet kan fremskyndes uten graving

Seks entreprenører vil sammen kjempe mot unødig graving ved fornyelse av avløpssystemet. De har en nullvisjon om graving, og mener den kan oppnås ved bruk av såkalt strømperenovering av tidligere rør.

0

Det er et gigantiske etterslep i fornyelse av det norske avløpsnettet. Det er nok ressurser og kapasitet til å utføre jobbene, men det tar for lang tid å få prosjektene gjennom.
Seks entreprenørselskaper har derfor satt seg et felles mål om å  gjøre det enklere og mer forutsigbart for de som bestiller oppdrag. Disse er NCC Construction AS, Olimb Rørfornying, Aarsleff, Hordaland Aquatecnic, TT-Teknikk og Kjeldaas. Disse er alle aktører med NoDig-metoden som har utviklet seg betydelig i Norge, både i volum og med antall installasjonsfirma. 

Ikke presist nok
Fram til i dag har det vært stilt få krav til installatørene. Siden 2009 har Norge hatt VA-/Miljø-blad nr. 91; «Strømperenovering av avløpssystem». Målet den gang var å skape rettferdige og forutsigbare konkurranser mellom entreprenørene. Men dimensjoneringsgrunnlaget er upresist, og ledningseierne har ikke vært like flinke til å sette seg inn i metodens mange varianter og muligheter. Strømperenovering er også en utfordrende prosess, med en fabrikkprodusert råvare og rørinstallasjon ute i felt.
Nå ønsker derfor bransjen blant annet å skape et mer entydig dimensjoneringsgrunnlag, definere kompetansekrav til fagpersonell og sikre god kvalitetskontroll av installerte strømper.

ØDELEGGELSER: Det er situasjoner som dette NoDig-entreprenørene mener det er mulig å unngå i norske byer og tettsteder.   

Ledningseierne skal få en enklere bestiller-hverdag
For at strømpeinstallatører skal kunne gjøre en trygg installasjon, er de utstyrt med det mest moderne utstyr for rørinspeksjon. Dette kan benyttes av ledningseiere i mye større grad til forundersøkelser og forslag til tiltak på avløpsnettet. Ingen strømpeinstallatør er interessert i å installere strømper i uegnede rørsystem med dårlig resultat, og dermed kan man være trygg på de råd man får. Mange kommuner har også dyktig driftspersonell, som daglig utfører effektive og gode reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på avløpsnettet. De er godt kjent med de lokale vei- og kabelmyndigheter og kjenner sine abonnenter svært godt. Denne spisskompetanse kan utnyttes mye sterkere til klargjøring av ledningsnettet, slik at strømpeinstallatører kan begrense sin innsats til det de har spisskompetanse på. Lokale gravearbeid bør organiseres lokalt.

Kaka blir større
Når de seks største entreprenørene møtes, er man skjønt enige om at man er konkurrenter i markedet, men sammen kan man løfte bransjen til enda mer profesjonelle aktører. Kapasiteten er på langt nær utnyttet, og når man vet at behovet er stort, ser man muligheten for et økende volum i Norge. Dette har også noe å gjøre med enda bedre informasjon til de som ikke er så godt orientert om ledningsfornyelse. Det er liten tvil om at eldre avløpsrør trenger fornyelse. Det dukker også stadig opp meldinger om at relativt nye, separate spillvannsledninger ikke greier å holde fremmedvannet unna. I noen kommuner får man en tredobling av vannmengden til pumpestasjoner under nedbør.  Det viser et marked med evigvarende fornyelsesbehov.
 
De store «strømpe»-kommunene er med
Forumet av de seks entreprenørene har kontaktet kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, om de kan bidra med sin bestiller-kompetanse og uttale seg om «Ny kravspesifikasjon – Strømper i Norge». Man har allerede fått positive tilbakemeldinger fra Bergen, Trondheim, Asker og Bærum. Ved å samordne dette arbeidet, vil man bidra til å sikre kvaliteten på fremtidig strømperenovering.