Samler kommunefolk til seminar om trykkavløp

NY teknologi

0

I de senere år har kommunene i Norge fått stadig økende utfordringer innen vann og avløpssektoren, ikke minst som en konsekvens av EU’s vanndirektiv. Med økte krav til sikring av våre vannressurser har kommunene fått nye oppgaver med å løse vann og avløpsinfrastruktur i spredt bebyggelse og hytteområder.
– Nye vann og avløpsanlegg som må etableres i sårbart terreng, setter strenge krav til nye metoder for etablering av slik infrastruktur.
Løsning for vann og avløp kan da være trykkavløp i grunne grøfter, sier leder ved Poyry Industry Espen Huth til VAnytt.
 
Konferanse
Pöyry Industry har i denne forbindelse nå tatt initiativ til å gjennomføre en konferanse for å belyse hvilke regelverk som er aktuelle for trykkavløp. Under konferansen blir trykkavløp drøftet på bred basis og aktuelle leverandører får anledning til å presentere forskjellige problemstillinger kommunene står overfor ved gjennomføring av slike prosjekter.

– Denne konferansen henvender seg til teknisk etat og innkjøpsavdeling hos kommuner, driftsassistanser i de enkelte fylker, samt politikere i tekniske beslutningsorgan og entreprenører innen dette segmentet, sier Huth.
 
Tid: 30 oktober 2013 kl. 08.30 Sted: Quality Resort Hotel Sarpsborg
Bindende påmelding til anne.lillenes@poyry.no innen 21 oktober. 
[doc:30:pdf:Seminar om trykkavløp]