DÅRLIG FORBEREDT: Gjentatte ganger viser det seg at endret klima ikke er godt nok forberedt i norske kommuner.

Økt nedbør skaper utfordringer

Klarer kommunene klimaet?

0

Nedbøren i Norge har økt med 20 prosent siden år 1900, og den kan øke med 20 prosent til i årene som kommer. Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med å tilpasse oss et våtere klima. Da forskerne begynte å studere klimakompetansen hos ansatte i fem kommuner i Oslo-regionen, hadde de nokså klare forventninger om hva de ville finne. Men det skulle vise seg at de tok feil.
Vann- og avløpssektoren og plansektoren er to ganske ulike etater i våre 428 norske kommuner. Det var ulikheten som gjorde disse to sektorene interessante for det Forskningsråd-finansierte prosjektet Climadapt – som har undersøkt kommunene Drammen, Bærum, Oslo, Skedsmo og Rælingen.

God klimakunnskap i vannsektoren
I vannsektoren forventet samfunnsforskerne å finne fagorienterte ansatte, mye hierarki, begrenset med kunnskap om klimaendringene og lite vilje til å samarbeide på tvers for å møte klimautfordringene. 
– Fagorienteringen fikk vi bekreftet. Delvis også den hierarkiske orienteringen. Men klimakunnskapen var ikke som vi trodde. Den var mye bedre! forteller prosjektleder Geir Inge Orderud ved NIBR.
– Under intervjuene med de ansatte i vannsektoren i de fem kommunene, møtte vi fagfolk som vet mye om klimautfordringene. Vi fant ansatte som er proaktive og som altså ønsker å komme i forkant av klimautviklingen.

Større nedbørmengder vil kunne føre til økt forurensning fra avløpsanlegg fordi kloakk og drikkevann blir blandet. Ved flom kan avløpssystemene fungere som flaskehalser og gi en forverring av flomsituasjonen, særlig i tettbygde områder. Temperaturøkning kan føre til økt oppblomstring av alger i drikkevannskilder og redusere effekten av kjemisk rensing.

Les hele saken Klarer kommunene klimatilpasningen?