HYGGELIG KUNDEKONTAKT: En engasjert og flott gjeng fra Honeywell på plass hos Ahlsell i Brobekkveien. Fra venstre ser Uffe Ehlers fra Honeywell i Danmark om kom for å titte og se hvordan man organiserte det hele, videre ser vi Morten Helgerud, sjåfør og kokk, Simon Jordan, og på ytre høyre ser Roar Syvertsen .

God respons på sikkerhetsbudskap

Honeywell har den siste uken besøkt fem Ahlsell avdelinger på det sentrale Østlandet. Flere viktige temaer har stått på blokka.

0

 – Responsen har vært overveldende på vårt budskap, så dette er noe som garantert skal gjentas, sier primus motor for turnèn hos  Honeywell, Morten Helgerud.

On the road
Med bil med henger i god gammel retro stil og spekket med produkter innenfor både drikkevann og varme var målsettingen å få folk i tale og fortelle mest mulig om produktfordeler ute hos grossisten.
– Dette er merkevarebygging for vår del, og intensjonen er å spre informasjon om våre produkter ut til flest mulig brukere. Samtidig fikk vi presentert vårt nye varemerke, «WHAT IT TAKES?»  forteller Helgerud til VAnytt.
Fokuset på turen var å presentere nyheter som radiatortermostaten, HR90, og kuplingen RV277 med integrert tilbakeslagssikring.
 
Skrekkeksempel fra Sverige
Å sikre drikkevannet mot sekundær forurensning blir stadig mer fokusert på, og i denne forbindelse spiller tilbakeslagsventiler en viktig rolle.
- Ved et tilfelle i Stockholm ble kjemikalier fra en besinstasjon trykket satt under trykk og havnet inne i drikkevannsnettet, med det resultat at 2000 personer ble syke. Med tilbakeslagsventil på drikkevannet ville dette ikke kunne ha skjedd, og det er en meget rimelig forsikring mot konsekvenser, når uhellet likevel er ute, sier Helgerud
 

SIKKERHET: Tilbakeslagsventiler som denne gir beskyttelse mot tilbakeslag av forurenset vann inn på drikkevannsnettet. 

Mer fokus
Erfaringen er at kunnskapen om sikring av drikkevannet er varierende rundt omkring, spesielt når man snakker om NS-EN 1717.
– Dette er noe vi absolutt må fokusere mer på, med kurs og opplæring av installatører, konsulenter og grossister. Det vil bare bli tydeligere og strengere krav til å sikre drikkevannet i årene som kommer. Det er mye å ta tak i og vi skal fortsette å satse på kompetanseheving fremover, blant annet i samarbeid med Axflow, sier Helgerud.
 Ekvipasjen Honeywell bruker på sine road show, er en bil og henger som farter Europa rundt på kryss og tvers. Bilen kjøres av tyskeren Simon Jordan, og i tillegg til å være sjåfør, trår han også til som kokk.