DRAS GJENNOM: Anvendt trekkraft var 100 bar hydraulisk trykk, som tilsier en meget akseptabel friksjon på det 280 meter lange strekket.

“Bøybart” støpejernsrør setter ny no-dig rekord

Nøtterøy kommune foretok første trekking i Norge med duktile rør gjennom løsmasser i 2011 med gode resultater. Siden har man foretrukket metoden, og nå har man satt rekord med styrt boring og trekking av hele 280 meter i vertikal kurve.

0

Nøtterøy er en vakker kystkommune med mye kulturlandskap, til glede for fastboende og sommergjester. Kommunen ønsker å bevare dette best mulig og ønsker derfor å unngå graving når man kan.
– Kommunen anså NoDig-metoden som best egnet for å oppnå liten eller ingen forringelse av eksisterende forhold, forteller Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge, en del av Saint-Gobain Byggevarer AS.
Installasjonen er foretatt i krysset mellom Hjemsengveien og Semsveien, og går gjennom dyrket mark, hvor kommunen ønsket å beholde opprinnelig struktur og kvalitet i grunnen, samt unngå kryssinger av drensledninger.
– I tillegg viste det seg at metoden selv her «var konkurransedyktig med sammenligning av tradisjonell graving og legging», sier overingeniør Tone Amundrud i Nøtterøy kommunes Drifts- og Anleggsseksjon. Videre skades heller ikke terrenget ved unngåelse av maskintransport på mark i teleløsning.


 


MATE PÅ: Skjøtene er en såkalt dobbelmuffe med to kammer, hvor hvor det ene har en hydraulisk tettepakning og det andre en strekkfast låsering, som tar opp friksjonskreftene ved trekking. 

Ved NoDig installasjoner beskyttes skjøten med en gummi-mansjett og metallmantel, slik at mindre fragmenter ikke kan trenge inn.

Tåler mye
Rørene er DN 250 i trykklasse C50 med Universal VE muffeskjøt som er konstruert for å ta opp store trekkrefter. Utvendig belegg på rørene er en fiberarmert sementmørtel (ZMU), hvis mekaniske styrke er ekstremt godt egnet for styrt boring, og er godt egnet til «cracking» av alle typer rør og alle andre forhold hvor spisse fragmenter kan forekomme i berøring med røret som trekkes inn. I tillegg ligger det et lag med sink og epoksy under dette belegget.
– Denne kombinasjonen medfører at rørene er godt beskyttet mot svært korrosiv grunn, slik at den lengste levetid kan forventes. Større temperatursvingninger er uproblematiske, da temperaturutvidelses­koeffisienten for materialet er svært liten, og skjøting kan foregå uten ekstra tiltak under lave temperaturer, sier Thomas Birkebekk, teknisk sjef i PAM Norge.
Sammenkobling og trekking av rørene kan foregå kontinuerlig, uavhengig av lengder. Montasjegropen vil være 9-12 meter, avhengig av lengden på trekkstengene.


Skjøtene er en såkalt dobbelmuffe med to kammer, hvor hvor det ene har en hydraulisk tettepakning og det andre en strekkfast låsering, som tar opp friksjonskreftene ved trekking. 

Ved NoDig installasjoner beskyttes skjøten med en gummi-mansjett og metallmantel, slik at mindre fragmenter ikke kan trenge inn.

Konsulentens vurdering: â€¨Rolf Terje Christensen hos prosjekterende firma VA-Consult i Sandefjord erfarer også at deres krav til teknisk underlag for gjennomføring av prosjektet er tilfredsstillende og at dette er vel gjennomprøvd etter årelange erfaringer med tilsvarende installasjoner utenfor Norge.

Entreprenørens vurdering: â€¨Daglig leder Jonny Kværne hos Holland Boring erfarer også at prosessen går greit, krever lite areal og at rørene skjøtes enkelt og hurtig sammen, med en fart på 6 rør i timen, inklusive skjøting. Anvendt trekkraft var 100 bar hydraulisk trykk, som tilsier en meget akseptabel friksjon på det 280 meter lange strekket.
 
Prosjektdata:

Ledningseier: Nøtterøy kommune
Konsulent: VA-Consult AS

Entreprenør: Holland Boring AS
Trekkraft: 100 bar / 15 tonns rigg
Installasjon: 36 m/time

Rørleverandør: PAM Norge

Drikkevannsledning: Duktilt støpejern DN 250 / C50

Rørlengde: 280 meter

Muffeskjøt: Universal VE

Foto: VA-Consult / PAM Norge