INNVENDIG: Proline metoden egner seg spesiet for renovering av rør inne i bygninger.

Venter økning i rørfornying

RØRFORNYING

0
Etter messen Bygg reis er det tydelig at mange er opptatt av hvilken tilstand røropplegget er i også i private boliger. Etter å ha levert rørfornying til mer enn 50 000 leiligheeter i Europa ser Reidar Magnussen ved Proline positivt på fremtiden.

– Det har vært en fantastisk uke. Vi har fått bestilling på rørfornying i ca 800 leiligheter denne uka, og møte med privatmarkedet gjennom vår stand på messen viser at en rekke med eneboliger også har interesse og behov for rørfornying, sier Magnussen. 
Til rørfornying bruker Proline to ulike metoder, den ene er strømpebasert, mens den andre går ut på å gå inn i røret med spesial utstyr  og sprøytestøpe et nytt rør innvendig med glassfiber armert masse. 
– Å bygge opp et nytt rør med sprøytestøping er Proline-metoden, den brukes helst i forgreninger inne i bygget, og er en mer fremkommelig metode enn strømpemetoden, forklarer Magnussen.


BARE SPRØYT: Proline metoden handler om å sprøytestøpe innvendig i røropplegget, noe som øker fremkommeligheten i forhold til strømpemetoden.
 
Store prosjekter 
De siste syv årene har Prolines hovedbeskjeftigelse vært rørfornying innenfor borettslag, sameier og offetlige etater. Grunnen til at man hadde stand på messen var at man vil være på banene og fornye rør for private eneboliger.
– Tidens tann tærer på rør, og det er særlig rør som ble lagt etter krigen som er i oppløsning nå. Særlig støpejern etter krigen ble blandet ut med sekundære kvaliteter. Det må mange nå betale for, sier Magnussen. 
Den siste tiden har man også erfart at borettslagene vil skifte ut bunnledningene i samme slengen.
Forsikringsbransjen ser også ut til å ha fått øynene opp for hvilke muligheter som finnes, og hvor viktig forebygging kan være for skadefrekvensen.
– Det er et faktum at dårlig røropplegg kan koste mye dersom man venter til systemet bryter sammen. Mange velger derfor å ta kostnaden før den innebærer å måtte grave opp. Det er jo smart, sier Magnussen. 
I prosjektene legger man vekt på å ha kort anleggstid. Proline er godkjent både av SINTEF og EU standarder.