Kjemikalieholdig vaskevann ble sluppet i vannet rundt Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Foto: Statoil.

Nok en gang en 10 – millioners bot til Statoil

Statsadvokaten har gitt Statoil en ny bot på 10 millioner kroner, etter ulovlig håndtering av farlig avfall og utslipp av kjemikalieholdig vaskevann ved Sture-terminalen i Øygarden

0

 

Den nye boten til Statoil skyldes at to tanker på til sammen 180 kubikkmeter med vaskevann fra Oseberg C-plattformen, som skulle vært behandlet som farlig avfall, isteden ble sendt med oljetransportledning til Sture-terminalen i Øygarden. Der ble vaskevannet sluppet ut sjøen rundt årsskiftet 2011-2012.
 – Vi anmeldte fordi vi anser dette som alvorlige regelverksbrudd, som viste svikt i mange ledd i Statoils organisasjon. Det ser vi alvorlig på, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
 
Bot og inndragning
I tillegg til boten på 10 millioner kroner, får Statoil inndratt vinning på kr 1,3 millioner kroner. Dette beløpet tilsvarer en beregning av hva det ville kostet hvis Statoil skulle behandlet avfallet på forskriftsmessig måte.
– I forrige uke fikk Statoil en bot på 10 millioner kroner, etter et ulovlig utslipp av olje og kjemikalier på Veslefrikk-feltet. Det var den største boten som til da var ilagt for brudd på forurensningsloven. Med Statsadvokatens reaksjon denne gangen følges det høye bøtenivået opp. Jeg regner med at Statoil nå vil gjøre alt de kan for å unngå flere slike ulovligheter, sier Ellen Hambro.
 
Miljøfarlige kjemikalier
Vaskevannet som ble sluppet ut ved Sture-terminalen, stammet fra en rengjøring av prosess-systemet på Oseberg C-plattformen i mai 2011. Da rengjøringen var fullført, satt selskapet igjen med ca. 180 kubikkmeter vaskevann. Dette inneholdt til sammen ca. 60 tonn oppløste avleiringer, i tillegg til store mengder kjemikalier.
Vaskevannet ble deretter lagret midlertidig i to tanker om bord på plattformen, før det i august 2011 ble pumpet sammen med oljestrømmen inn til Sture-terminalen. Der ble det vannløselige avfallet lagret i kaverner fram til oktober, før det ble pumpet videre til et oljerenseanlegg. Fra dette anlegget ble vaskevannet til slutt sluppet ut i skjærgården i Øygarden, over en periode på flere måneder.
 
«Røde» kjemikalier
Vaskevannet som ble sluppet ut i skjærgården inneholdt blant annet kjemikalier i rød fareklasse, som betyr at de er tungt nedbrytbare. Utslippet inneholdt også oppløste avleiringer, som i hovedsak består av barium- og kalsiumsulfat.
Kilde: Miljødirektoratet