Bjørndalsdammene i Fredrikstad. Foto: Fredrikstad kommune

Fikk hederspris for risikofylt rehabiliteringsarbeid

Bjørndalsdammene i Fredrikstad har fått hedersprisen Damkrona 2013. Damanlegget er nylig rehabilitert, og Rambøll har stått for landskapsutforming og byggeledelse.

0

– Det er veldig hyggelig. Dette er den andre prisen dette prosjektet får, sier Gunnar Tørnqvist i Rambøll, som har vært byggeleder for anlegget.

Omfattende oppgradering
Bjørndalen og Bjørndalsdammene er og har vært et populært tur- og rekreasjonsområde i over 100 år. Bjørndalsdammene består av tre dammer bygd på 1870-tallet.
Dammene var byens drikkevannskilde frem til 1908. Området ble oppgradert i forbindelse med rehabilitering av dammene, ny hovedvannledning gjennom Bjørndalen og nye flomløp i perioden høsten 2008 – 2010. Området Bjørndalen i Fredrikstad har også blitt kåret til landets beste uterom i klassen tettsteder og friluftsområder.

Tiltalende og utfordrende
Juryen til Damkrona 2013 skriver i sin vurdering:
 Området sin karakter er ivaretatt og arbeidet er utførd med ein overordna tanke for estetikk. Til dette er anlegget bygd på blåleir, noko som har gjort prosjektet utfordrande med omsyn til stabilitet. Vel tilpassa landskapsmessige og estetiske kvaliteter saman med ei hensiktsmessig handsaming av geotekniske utfordringar er i hovudtrekk grunn til at Bjørndalsdammane tek imot heidersprisen ”Damkrona” i 2013.

Tørnqvist enig i at arbeidet har vært utfordrende.
– I tillegg er dette et populært turområde, og det har vært utfordrende å kombinere anleggsarbeid med mange turgåere, forteller han.

Sikkerhetskrav
Bakgrunnen for rehabilliteringen var at anlegget ikke tilfredsstilte kravene i NVEs damforskrift. Dammene ble plassert i damklasse 3 i 2007.

Damkantene måtte heves i forhold til vannstanden, og dammene måtte også bygge på i bredden. Fordi dammene ligger på blåleire, krevde arbeidene dispensasjon.

Arbeidene har inkludert oppgradering og forsterking av damkroner, nye flomløp, ny hovedvannledning, rehabilitering av turstier og området generelt og nye vannkummer med ventilasjonshus.

Om prosjektet
Oppdragsgiver for prosjektet er Fredrikstad kommune, Rambøll har hatt byggeledelse og landskapsutforming, Norconsult har vært teknisk konsulent mens Råde Graveservice har vært entreprenør.

Prisen Damkrona deles ut av Den Norske Damkomiteen (NNCOLD) som er tilknyttet The International Commission On Large Dams (ICOLD).

Kilde: ramboll.no