UNDERVISER: Ine Merete Lorgen fra Krüger Kaldnes forklarer kjemi for studenter på Tønsberg Renseanlegg

Høyskoleundervisning på renseanlegget

Tønsberg Renseanlegg åpner dørene for kunnskapstørste. Studenter fra Høgskolen i Vestfold får dermed direkte innsikt i de prosesser som foregår på et slikt anlegg

0
I produksjonshallen har man laget er mini renseanlegg som kan benyttes til å gjøre egne forsøk. Ekstra mikroskoper og utstyr er kjøpt inn for å kunne ta imot større grupper med elever og studenter. Leder for rekrutteringsteamet Ine Merete Lorgen (Krüger Kaldnes) Har laget studiemateriell og oppgavehefte som er tilpasset bruk på renseanlegget. Hun har også med samling med eksempelbilder, slik at studentene kan finne ut hva de ser i mikroskopene. Denne gangen fikk studentene innføring i biologiske rensetrinn. Gard Jacobsen fra renseanlegget viser kjemisk felling og demonstrerer med «jar» tester».


Framtidens bransje
– Studentene er åpenbart interessert i faget. Vi fikk et inntrykk av at mange av studentene kan tenke seg å velge vannbransjen når de skal ut i yrkeslivet, sier Ine Merete Lorgen fra Krüger Kaldnes underviser studenter på Tønsberg Renseanlegg til VAnytt.

I prat med noen av studentene kommer fokur raskt inn på at dette er en bransje med mange muligheter for innovasjon og nytenkning.
Litt fra utsiden oppleves bransjen likevel som usynlig. En bransje som så og si er i ferd med å bli oppdaget av samfunnet.
– Klimaendringer og katastrofer har ført til større fokus og dermed synliggjort behovene for kompetanse både til drift og innovasjon. Vi været mange gode nye entusiastiske og motiverte fremtidige medarbeidere