Sterk økning i nye anleggsprosjekter

Entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter steg kraftig i løpet av 2. kvartal 2013. Verdien av anleggsnæringens ordrebeholdning økte med 12 prosent fra 1. til 2. kvartal.

0

Målt i løpende kroner var verdien av nye prosjekter i bygge- og anleggsnæringen 11 prosent høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal 2013. Det var først og fremst anleggssektoren som bidro til denne økningen. Mens verdien av nye byggeprosjekter økte med 4 prosent i løpet av 2. kvartal, hadde anleggssektoren en verdiøkning på nye prosjekter på 27 prosent. Blant de største nye anleggsprosjektene er utbygging av dobbeltspor på jernbanen i Vestfold og utbygging av E6 Frya-Vinstra.
Beholdningen av prosjekter i bygge- og anleggsnæringen har økt 5 prosent i verdi fra 1. kvartal til 2. kvartal 2013. Den tilsvarende endringen fra samme kvartal året før var også på 5 prosent.  Kilde: SSB