STABILT: Industrien har fortsatt god vekst ifølge PMI-industrien. Illustrasjonsfoto.

Fortsatt god vekst i norsk industri

For fjerde måned på rad øker aktiviteten i norsk industri, viser innkjøpsindeksen PMI.

0

I november var indeksen 54,5 mot 53,7 i oktober, og det er den høyeste indeksen som er registrert siden mars i fjor.
– Mye tyder på at oppgangen vil fortsette i månedene fremover, sier sjeføkonom Frank Jullum i Dansk Bank.
PMI-indeksen bygger på rapporter fra innkjøpssjefer i industrien. Tall over 50 viser en vekst i forhold til måneden før, tall under 50 betyr avtagende aktivitet.
– Det var i hovedsak en oppgang i ordreindeksen som trakk totalindeksen opp, og det er lovende. Vi tror jo at ordreinngangen kommer før produksjonen, så det er naturlig å anta at aktivitetsveksten vil fortsette de kommende månedene, sier Jullum.

Bekrefter utvikling
Den siste uka har det kommet flere rapporter om utviklingen i norsk økonomi, og Jullum mener de viser den samme tendensen for industrien.
– Hovedbildet av alle indikatorene er at det går litt bedre med industrien, mens det er flere andre næringer i Norge som opplever motgang, særlig varehandel og bygg og anlegg. Dette er næringer som ikke dekkes av PMI, sier han.
PMI består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager av innkjøpte varer. Det negative utropstegnet i november er sysselsettingsindeksen, som falt 49,6 fra 51,6 i oktober.
– Dette er første måned siden juli som viser et fall i industrisysselsettingen, og det er litt overraskende når både produksjon og ordreinngang øker. Men vi skal være forsiktige med å trekke for bastante slutninger på grunnlag av én måned, sier Jullum. 

Ordrebøkene fylles
Norsk PMI er et samarbeid mellom Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og Danske Bank.
– Tallene for november viser vekst både for norsk etterspørsel og eksport, og det er interessant. Veksten har pågått over en viss periode nå, og det er ingen synlige tegn på at den skal flate ut, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.
Han peker også på at innkjøpssjefene opplever at leveringstiden blir lenger.
– Det innebærer at ordrebøkene begynner å fylles opp og understøtter at veksten vil fortsette, sier han.
PMI er forkortelse for Purchasing Managers Index og utarbeides i nærmere 40 land.
Om lag 300 innkjøpssjefer i norsk industri mottar hver måned et elektronisk spørreskjema der de blir bedt om å vurdere bedriftens behov for varer og tjenester.
– Innkjøpsfunksjonen er den første som merker endringer gjennom økt eller senket behov for varer og tjenester, og derfor gir dette en første indikator på bevegelsene i økonomien, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.