LETT Å SENKE: Hallingplast, her ved daglig leder Steinar Tragethon, lanserer noe mange lenge har ønsket seg, nemlig synkerør.

Lanserer ferdig vektede rør for sjøledning

Hallingplast har utviklet et nytt rørkonsept for sjøledninger, der røret er ferdig vektet fra fabrikk, dermed slipper man vekting med betonglodd.

0

Den nye rørserien er først og fremst utviklet etter et ønske om å spare tid under legging, men produktet har en rekke andre fortrinn: Ved at røret ikke trenger å vektes med betonglodd kommer det nærmere bunnen og blir bedre beskyttet, hvilket vil si at det også blir mindre utsatt for ytre krefter, samt ankring etc.
At røret kommer ferdig klart til legging gir dessuten enklere logistikk, man slipper fare for loddras. Den innbakte vektingen sørger for jevn belastning over hele strekket.

Alt blir enklere
Produktet kalles synkerør, og finnes tilgjengelig i en rekke dimensjoner. Synkerør er beregnet både for vann og avløp, ved siden av bruk til kollektor.
– Synkerør består av et indre medierør og en ytre kappe. Medierøret består av PE100 RC+, en kvalitet som gir bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn hva standard PE 100 har. Den utvendige kappen består av PP materiale, som beskyttelse både under transport, installasjon, senking og drift, forteller daglig leder Steinar Tragethon ved Hallingsplast til VAnytt.
Selve vektingen skjer etter en ny produksjonsteknikk, der vekten legges inn i røret under produksjon. Man benytter to forskjellige produksjonsvarianter for å gi røret den nødvendige vekt.
– Den ene typen er at vi legger en mineralfylt PP kappe med høy egenvekt utenpå. Den andre går ut på at vi bruker en flat åre av bly, som blir liggende innkapslet mellom medierør og kappe, forklarer Tragethon.


VEKT: En flat åre av bly er innkapslet mellom medierør og kappe.

Merker stor interesse
Utviklingen av produktet startet med at Hallingplast mottok en rekke henvendelser fra kunder og montører med spørsmål om å finne en løsning som kunne være enklere å legge.
– I 50 år har man montert betonglodd langs-med hele røret. For ca 1 år siden satte vi oss ned og begynte å jobbe med det nye konseptet, forteller Tragethon.
Uten å har gjort noe spesielt for å lansere det nye produktet opplever Hallingplast allerede stor interesse for sine synkerør. Den første store prøven på teknologien skjedde ved at et synkerør med mineralfylt PPkappe ble lagt som vannforsyning gjennom Strandafjorden fra Ål til Kleivi næringspark, der Hallingplast har sin fabrikk. Tidligere har man lagt en rekke vektede rør i bergensområdet med gode erfaringer.
For å merke de ulike kvalitetene blir PP kappen produsert i blå kappe for vannledninger og brun kappe for avløpsledninger.

les mer om produktet her.