Bent Frode Kjellin, Lars Jansen og Carl-Gøran Wallander (Kalle) har startet Norrens på ny, med seg på laget har de en rekke agenturer, bl. annet innefor sentrifuger.

NorRens er tilbake i VA markedet

NorRens AS var et ledende entreprenørfirma innen vann- og avløpsbransjen fra det ble startet i 1973-74 og frem til 2003 da det ble avviklet. Nå har tre erfarne VA-menn startet NorRens AS på nytt.

0

– Dette falt oss naturlig siden to av oss tre nye eiere har sine røtter i dette firmaet. Bent Frode Kjellin og meg kommer fra gamle NorRens og Carl Gøran Wallander som trejde eier har jobbet i Noxon i mer enn 20 år, sier Lars Jansen ved Norrens til VAnytt.
De tre har hatt et nært og godt samarbeid i disse årene og det var lett å velge denne konstellasjonen når man nå hadde lyst til å starte opp noe eget.
– Bent Frode og Lars kommer dermed fra Jotne Hollung AS som også er en kjent aktør i VA-markedet. De har nå valgt å avvikle sin virksomhet og NorRens AS har overtatt store deler av denne virksomheten, sier Jansen

Komplette leveranser
Nye Norrens har som mål og tilby komplette leveranser og installasjoner av maskin-og prosessteknisk utstyr til vann – og avløpsrenseanlegg på lik linje med det man har gjort tidligere.
– Vi har tilgang på det meste av utstyr som kreves på et renseanlegg/ vannverk  og vi representerer, leverer, server og  monterer:
Sentrifuger, skraper, rister, transportører, vaskepresser, mottrykks skruer, sandvaskere, fortykker maskiner, polymerberedere, samt luker, renner, containere, vogner, måleutstyr, overdekking, luftmembraner, longopak, filter, filtersand, etc., etc. sier Jansen.
Bent Frode og Lars har jobbet som prosjektledere i mange år og med mange ulike prosjekter.
– Med oss i mange av disse prosjektene hvor vi har hatt slamavvanningsleveranser har vi hatt stor hjelp av Carl Gøran som har god kompetanse innen automasjon og styring.Med oss i de fleste av våre prosjekter har vi hatt glede av veldig erfarne og dyktige montører i Jonny Kristiansen og Svein Sagen. Det er med stolthet vi har fått de med på laget videre i NorRens, sier Jansen til VAnytt.

Mye slamkompetanse
Av mange prosjekter som de ansatte i har gjennomført de siste årene kan nevne..
–           Den komplette slamavvanningsentreprisen på Årabrot avløpsrenseanlegg i Haugesund
–           Rehabilitering av hele slambehandlingsprosessen på Nordre Follo renseanlegg
–           Slamavvanning Søndre Follo renseanlegg
–           Slamavvanning Odderøya renseanlegg i Kristiansand
–           Maskin og prosess entreprisen på nytt renseanlegg i Bjørkelangen, Aurskog Høland kommune
–           Komplett rehabilitering av Løken renseanlegg, Aurskog Høland kommune
–           Slamavvanning etc. Øra renseanlegg Frevar
–           Maskin og prosess entreprisen på nytt renseanlegg i Seljord
–           Utskifting og komplettering av slambehandling på Gardermoen renseanlegg
–           Rehabilitering av Vågslid renseanlegg i Vinje kommune
–           Maskinentreprise på Geilo renseanlegg i Hol kommune
–           Slamavvanning Øverbygd renseanlegg, Målselv kommune

se også: www.norrens-as.no