Peab fornyer Sokna sentrum.En helt ny miljøgate blir å finne ferdig sommeren 2014. Foto. Peab

Peab fornyer Sokna

Sommeren 2014 vil Sokna sentrum fremstå i ny, tidsriktig drakt. Både med miljøgate, ny bru over jernbanen og to nye gang- og sykkelbruer i tre.

0

Riksvei 7 går tvers gjennom sentrum av Sokna. Her bygger Peab miljøgate, på oppdrag fra Statens vegvesen. Veien er tungt trafikkert, med blant annet helgetrafikk til og fra Gol, Hemsedal og Geilo. I tillegg er det en av hovedfartsårene mellom Bergen og Oslo. Miljøgata skal bidra til tryggere gjennomfartstrafikk og et hyggeligere sentrum, med blant annet fortau og lysmaster på begge sider av veien.

– Vi skal også anlegge grøntarealer mellom veien og fortauene, pluss belegningsstein på deler av fortauet, forteller assisterende prosjektleder Henrik Lia i Peab.

Skolebarnas sikkerhet i sentrum
Trafikkregulering av den tungt trafikkerte riksveien er et viktig sikkerhetsaspekt i prosjektet. Lysreguleringer og manuell dirigering skal bidra til at trafikken går trygt og rolig gjennom og forbi anleggsområdet. Skolebarn krysser riksveien morgen og ettermiddag, og prosjektet samarbeider tett med skolen for å ivareta barnas sikkerhet.

– Dersom det oppstår usikkerhetsmomenter er rektor rask med å ta kontakt. Slike henvendelser er av topp prioritet for oss, og da skal vi reagere med en gang. Sikkerheten til mennesker, og da spesielt barn, er det aller viktigste, sier prosjektleder Per Tore Ask.

Betongbru og ny fylkesvei
Samtidig med miljøgata bygger Peab ny betongbru over jernbanen. Prosjektet skal også flytte den delen av fylkesvei 178 som går fra riksveien og til jernbanebrua. Veien flyttes lenger vekk fra sentrum og bygges med en ekstra sving før den treffer riksveien.

– Det vil bidra til lavere hastigheter og et tryggere sentrum for befolkningen på Sokna, sier Henrik Lia.

Hele miljøgateprosjektet har en verdi på 49,5 MNOK eks mva.

Flere Sokna-prosjekter
Peab bygger også to nye gang- og sykkelbruer i tre på Sokna. Oppdragsgiver er Statens vegvesen og kontraktssummen er 13,2 MNOK eks mva. Trebruene erstatter to gangbruer som står der i dag, men som er veldig gamle og slitte.

– Bruene er godt brukt av innbyggerne. Jeg regner med at de nye gang- og sykkelbruene vil komme til god nytte når de står klare, forteller Trond Jansen, arbeidsleder betong.

Soknaprosjektene er ferdige sommeren 2014.