Stavanger-Svømmehall. Foto: Stavanger kommune

Stavanger svømmehall stengt etter legionella-funn

Stavanger svømmehall ble rett før helgen stengt på grunn av mistanke om legionella i dusjanlegget. Det er foreløpig usikkert hvor lenge hallen blir stengt, men den åpner i alle fall ikke på denne siden av nyttår.

0

Ved rutinemessig prøvetaking i dusjene tidligere denne uka ble det påvist legionellabakterier i serogruppe 1, som er potensielt sykdomsfremkallende. Analyser ved SUS bekrefter at

Smittefaren er svært lav. Kommunens rutinemessige prøvetakinger påviser bakteriene på et så tidlig stadium at de normalt ikke skal utgjøre noen risiko.

-stengte likevel svømmehallen rutinemessig for å være på den sikre siden, sier energiansvarlig Espen Svendsen i Stavanger eiendom.

Mennesker som utsettes for legionella kan utvikle bakteriesykdommen legionellose. Som oftest blir eldre mennesker med nedsatt immunitet syke. Unge mennesker med nedsatt immunitet har i noen ytterst få tilfeller blitt smittet. Legionella smitter ikke mellom mennesker.

IRIS-prosjekt
Bakterien kan forekomme alle steder der det er vann med temperatur mellom 25 og 40 grader og tilgang på næringsstoffer. Bakterien overføres ved at man puster inn vanndamp. Aktuelle smittekilder er for eksempel kjøleanlegg, luftrenseanlegg, dusj- og badeanlegg og klimaanlegg.

Fram til 2011 deltok Stavanger kommune i et forskningsprosjekt om legionella, som var ledet av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Målet med prosjektet var å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om nødvendigheten og effekten av tiltak rettet mot Legionella pneumophila i kommunale dusjanlegg. Rapporten etter prosjektet ble offentliggjort i desember 2011.

For et år siden fikk kommunne tre millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Vestlandet til videre forskning forskning på legionella i dusjanlegg. Også dette prosjektet gjennomføres av IRIS.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et verktøy for mer nyansert risikovurdering av legionellasmitte. Resultatene skal bidra til en mer robust og målrettet strategi for det forebyggende arbeidet mot legionellasmitte.