BADEFORBUD: Tunevannet i Sarpsborg er en av mange sjøer på østlandet som til tider er full av blågrønnalger, som nå kobles til blant annet ALS

Algeoppblomstring årsak til alvorlige nervesykdommer

FORURENSNING

0

Norske sjøer i lavlandet sliter fortsatt med store algeoppblomstringer på grunn av overgjødsling og kloakkutslipp. Fordi algene kan gi utslett har man ofte innført forbud mot å bade.

Nå viser det seg at algene kan være langt farligere enn man tidligere har trodd. En gruppe forskere ved Universitetet i Sydney har vist at giften som algene produserer kan kobles til alvorlige nervesykdommer hos mennesker.

– Nervegiften er allment kjent og finnes hos de fleste blågrønnalger, den tas opp i kroppen og etterligner en vanlig aminosyre, serin, uten at kroppen merker det, sier Rachel Dunlop ved University of Technology, Sydney til VAnytt.

Nervegiften er dermed også en aminosyre, med den kjemiske formelen b-N-methylamino-L-alanine (BMAA), og den forekommer i de fleste typer blågrønnalger, både de som danner kolonier, er frittlevende og danner symbiose.

Biologisk selvmord
Blågrønnalgene bruker giften for å skaffe seg fortrinn, rett og slett ved å forgifte omgivelsene, en naturbasert kjemisk krigføring. Det meste som kommer i dens vei blir sakte men sikkert brutt ned: Fisk, snegler og krepsdyr bukker under, og algene får hele sjøen for seg selv.

– Mekanismen er at organismer tar opp stoffet frivillig, det ligner til forveksling på en vanlig aminosyre, men etter en stund bryter cellene sammen og begår biologisk ”selvmord” sier Dunlop til VAnytt.   

Det er denne mekanismen som nå er avdekket, og som kobles til en rekke typer motornevron­sykdommer, som ALS. Dette er en gruppe progredierende nevrologiske sykdommer, som leder til ødeleggelse av de nevroner som kontrollerer viljestyrte bevegelser som tale, gange, åndedrett og svelgfunksjon.*
 
Drikke, bade, spise
Studiene ved Universitetet i Sydney viser en klar kobling mellom inntak av vann eller mat som har vært i forbindelse med algene, men også støv fra omgivelsene har vist seg å kunne trenge inn i kroppen. Den første oppdagelsen av mekanismen ble gjort på innfødte på Guam, som hadde 100 ganger så høy frekvens av «ALS» som normalt. De fikk i seg giften fra blågrønnalger som vokste på en palme, og indirekte via flaggermus som levde av samme frukt.
Siden har man sett at det kan være nok å være i nærheten av sjøer som ofte har oppblomstring av blågrønnalger.

Soldater i Gulfkrigen hadde 3-4 ganger høyere frekvens av motornevronsykdommer, som man nå mener å ha sin årsak i blågrønnalger som lever i ørkensanden. Der danner algene en tynn skorpe, som soldatent tråkket i stykker, som ble virvlet opp og som soldatene pustet inn.
 
Ingen kur
Motor nevron sykdommer, i resten av verden også kjent som ”Lou Gehrig’s disease” og amyotropisk lateral sclerose, fører til nedbrytning av nervesystemet og til slutt lammelse. Døden er uungåelig. Over 90 prosent av disse sykdommene har ingen kjent motgift eller botemiddel.

En mulig kur er høyt inntak av serin, som på sikt kan erstatte giften i kroppens proteiner, men her er det foreløpig gjort lite forskning.  

Dunlop advarer folk på det sterkeste mot å være i nærheten av algeoppblomstringer.

* ALS er den mest hyppige opptredende variant av denne sykdomsgruppe, og i mange sammenhenger omtales motonevronsykdom synonymt med ALS. Andre eksempler på motonevronsykdommer er PMA, spinal muskelatrofi (SMA), progressiv eller pseudo-bulbær parese (PBP) og primær lateral sklerose (PLS).  Funnet er omtalt i  ABC science.