Midt mellom frost og hete: Fra Templarheimen mot Kvaløya , foto og illustrasjon Asplan Viak

Asplan Viak fikk folkebadet

Asplan Viak vant oppdraget om planlegging av folkebadet på Templarheimen i Tromsø.

0

Det var 7 tilbydere og tildelingskriterier var: Kvalitet/kompetanse 60 %, Pris 30 %, Oppgaveforståelse 10 %. Innstillingen til byrådet rangerer Asplan Viak høyest innen både Kvalitet/kompetanse og oppgaveforståelse.
Fra evalueringen: «Tilbydere har tilbudt personale med god kompetanse og erfaring. Noen firmaer skiller seg ut, og her har nettopp de enkelte fagpersoners erfaring med moderne svømme- og badeanlegg vært avgjørende» og «Samlet score viser at Asplan Viak har gitt det beste tilbud på prosjekteringsgruppe for utvikling av svømme- og badeanlegg på Templarheimen….»
Asplan Viak er arkitekter og skal også prosjektere alle tekniske fag samt følge opp prosjektet gjennom kontraheringen, byggefasen og garantifasen.
«Vi skal bidra til at Tromsøbadet på Templarheimen blir det moderne folkehelseanlegg som dekker regionens behov for svømmeidrett, opplæring, trivsel og velvære. Tidlig i skissefasen vil vi utarbeide energi- og miljøstrategi for integrert design etter metodene i BREEAM. Anlegget vil forbruke minimalt med energi og vann og ha fremtidsrettede tekniske løsninger. Et anlegg å være stolt av og som vil gi positiv økonomi for Tromsø kommune.» sier Eyvind Øglænd Marcussen som er Asplan Viaks oppdragsleder for prosjektet.