Vulkan Smith blir Ulefos

Vulkan Smith AS skifter navn til Ulefos AS fra 1.jan 2014, for å vise identitet og at man er en del av et større konsern –Cappelen gruppen. Søsterselskap i Sverige, Danmark og Finland heter også Ulefos fra denne dato.

0

Det er ingen endring i bedrift og organisasjonsstruktur. Bedriften er ellers akkurat den samme som før, og arbeider med kvalitetsprodukter innen VA Teknikk, Gategods, Rørinspeksjon, Bygg, anlegg og utemiljø.

«Vi skifter navn for tydeligere å vise vår identitet, og for å synliggjøre for våre kunder og samarbeidspartnere at vi er en del av et nordisk konsern. Bedriften er den samme som tidligere, med sin historie, kompetanse, kundeservice og produktkvalitet. Vi har fått en flott og sterk logo som viser tydelig hvem vi er.» Sier administrerende direktør Hans Erik Maastad.

Strukturen i konsernet er også slik den alltid har vært. Salgsselskapene i gruppen; Vulkan Smith AS i Norge, Vatek AB i Sverige, Ulefos NV A/S i Danmark og Ulefos OY i Finland, heter alle Ulefos fra denne dato. Bedriftene selger sammenfallende produkter innen vann og avløp, samt noe bygg og utemiljøsortiment. Salgsselskapene arbeider uavhengig av hverandre, men alle selger og markedsfører gategods fra egne støperier, Ulefos Jernværk AS i Norge og Niemisen Valimo OY i Finland. Jernverkene vil fortsatt beholde sine navn.
Vår nye webadresse vil være www.Ulefos.com.

Fakta om Vulkan Smith AS:
Vulkan Smith AS utvikler og distribuerer kvalitetsprodukter innen VA Teknikk, Rørinspeksjon, Utemiljø, Bygg & Anlegg og Gategods. Bedriften har 36 ansatte og er lokalisert i Sandvika utenfor Oslo. Vulkan Smith AS har en spennende historie helt tilbake fra 1885, og representerer i dag et stort fagmiljø innenfor sine områder.
Vulkan Smith ble kåret til Gasellebedrift i 2013 for tredje året på rad og er ratet med ratingklasse «beste kredittverdighet» hos Experian.
Fakta om Cappelen Gruppen:
Cappelen Gruppen eies av familien Cappelen på Ulefoss. Gruppen er en videreføring av familiens virksomheter på Ulefoss, med røtter tilbake til 1729, året da Didrik von Cappelen (1699-1768) kjøpte de første eiendommene i området.

Cappelen Gruppens virksomhetsområder er delt inn i to hovedområder: Cappelen Konsernet  hvor salgsselskapene og jernverkene inngår, og Forvaltede Virksomheter som kraftproduksjon, eiendomsutvikling, skogdrift, jordbruk mm.