Slik lages Norges beste drikkevann

NORGESMESTER 2013

0

Dommerne, som blant annet bestod av profesjonelle vinsmakere, bedømte lukt, smak og utseende. Vannet ble da kåret til det beste av landets 600 vannverk.

Moldeprosessen
Valleråsen vannbehandlingsanlegg ble opprinnelig bygget i 1954 med silduker, samt klorering som rensemetode. Asplan Viak ble i 1993 valgt til å utarbeide forprosjekt på nytt vannbehandlingsanlegg i Valleråsen, i samarbeid med Porsgrunn kommune. Kommunen vedtok høsten 1994 å bygge ut anlegget med detaljplanlegging i 1995, og bygging i 1996 og 1997. Asplan Viak hadde da ansvar for prosjektering og byggeledelse. Anlegget hadde den gang en kostnadsramme på 42 millioner NOK.
Med meget god planlegging og byggeledelse stod anlegget ferdig til bruk høsten 1997. Man fikk da et renseanlegg i fullskala med rensemetodene felling over filter etter Moldeprosessen, samt klorering. Dette for å kunne levere et drikkevann til innbyggerne av beste kvalitet. I 2008 ble sikkerheten ytterligere forbedret mot parasitter ved installasjon av UV-anlegg.

RÅVANNSKILDER

Råvann hentes fra henholdsvis Mjøvann og Farris. Uttak av vannkildene varieres avhengig av sesongvariasjonene i forhold til råvannskvaliteten og driftsoptimaliseringen av drikkevannsproduksjonen. 
Mjøvann: inntak 10m dyp Farris: inntak 24m dyp
Fire trinns prosessen består av: 
1. Partikkelfjerning med filtrering for fjerning av partikulært stoff 
2. Fargefjerning for å gi et klart og fargeløst drikkevann 
3. Karbonatisering med tilførsel av kalsium og heving av alkalitet og pH 
4. Desinfisering – tilsetting av hypokloritt og UV-bestråling 

BEREDSKAP OG SIKKERHET
I tillegg til at den kvalitetsmessige produksjonen er sikret via ovennevnte barrierer samt kompetente driftsoperatører, er også de kapasitetsmessige aspektene og beredskapsaspektene nøye sikret. Dette ved at anlegget har høy produksjonskapasitet i forhold til leveringsbehovet, samt at vannbehandlingen skjer på dublerte produksjonslinjer – en løsning som gjør vannverket optimalt robust i forhold til driftsrelaterte hendelser, vedlikehold, service ol.
Porsgrunn har i tillegg rentvannbassenger, som sammen med høyde-/utjevningsbassenger kan levere fullrenset drikkevann i ca. 2 døgn selv om vannbehandlingsanlegget skulle være ute av drift. Sistnevnte i tillegg til gjensidig beredskapsavtale om reservevann fra nabokommunene.

Se egen PDF her: [doc:34:pdf:En smak av Porsgrunn]

TEKST: Eskild Larsen / Porsgrunn kommune