Oppsøker NTNU tidlig for å finne arbeidstakere

REKRUTTERING

0

Asplan Viak-programmet er et nytt tilbud til 5.årsstudenter ved Institutt for bygg, anlegg og transport og Institutt for byform og planlegging ved NTNU.  
Man søker etter studenter som er faglig nysgjerrige, engasjerte og selvstendige innenfor følgende tema/fagområder: Trafikkplanlegging, Transportplanlegging, Vegplanlegging/-prosjektering, Jernbaneplanlegging/-prosjektering, Samordnet areal- og transportplanlegging samt Arealplanlegging. I studieåret 2014/2015 er det 3-5 plasser i Asplan Viak-programmet.

Forlokkende
Asplan Viak tilbyr dessuten sommerjobber i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av sine større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del
av sommerjobben. Man tilbyr også oppgaver og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven.
Prosjektoppgaven skal primært gjennomføres ved NTNU. Man kan også tilby et stipend på kr. 12.000,- for å dekke reiseutgifter og andre utlegg i forbindelse med arbeidet. Tema for oppgaven kan være innenfor en av de seks fagområdene som er listet opp.
Til selve masteroppgaven tilbyr man dessuten kontorplass, spennende tema og veiledning for gjennomføring av masteroppgaven. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), eller oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Asplan Viak tilbyr dessuten et stipend på kr. 30.000,- i forbindelse med masteroppgaven for å dekke reiseutgifter og andre utlegg i forbindelse med arbeidet.

Les mer om Asplan Viak-programmet her.