Prosjektdirektør Knut Erik Nordby ved Oslo Lufthavn i (t.v.) og prosjektleder Halvor Nordbø i Veidekke.

Veidekke skrev storkontrakt med Oslo Lufthavn

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Oslo Lufthavn AS om opparbeidelse av flyoppstillingsplasser og teknisk infrastruktur rundt den nye piren på hovedflyplassen. Kontraktssummen er cirka 370 millioner kroner eksklusive mva.

0

Det er et omfattende grunnarbeid som skal utføres i forbindelse med de 11 nye flyoppstillingsplassene ved Pir Nord på Oslo Lufthavn. Det skal etableres nye bærelag, forsterkningslag, samt ca 35.000 m2 nye taksebaner med banelys og trelags asfaltdekke.

– Om lag 42.000 m2 betongdekker skal støpes, det meste i armert betong med snøsmelteanlegg. Og de tekniske installasjonene er alt fra drivstoffanlegg med 25 ­hydranter til kabelføringsanlegg og 40 betongkummer for bakkestrøm, PCA-luft og vann, forteller prosjektleder Halvor Nordbø Veidekke Anlegg.

I tillegg skal Veidekke bygge et termisk snølager på 15.200 m2 med asfalttrau og en pumpestasjon i plasstøpt betong. Også denne delen av kontrakten inneholder tekniske installasjoner (elektro, VVS og maskin), samt vann- og avløpsanlegg med ledninger, renner og kummer for oppsamling av overvann. Dette anlegget er for kjøling av den nye piren, et pionerprosjekt i Norge.

– Dette er et utfordrende oppdrag for oss med strenge krav til sikkerhet. Arbeidet skal foregå tett opptil områder der flytrafikk foregår, og det er også andre bygge- og anleggsarbeider i nærheten. Gjennom god planlegging og tett samarbeid med byggherre skal vi lykkes med dette, avslutter Nordbø.

Byggearbeidene starter opp i mars og skal avsluttes i oktober 2016.