Judo er en av verdens eldste produsenter av vannfilter, og er et godt innarbeidet varemerke. Noen av Judos mest kjente filterløsninger er silfilter med manuelle og automatiske spylefunksjoner.

Norvann tar over Judo silfilter i Norge

Dagens VVS og VA installasjoner stiller stadig strengere krav til vannets kvalitet. Uønskede partikler og slam utsetter installasjonenen for unødvendig slitasje, funksjonsfeil og korrosjon.

0

Norvann, i Lier utenfor Drammen, blir ny forhandler for Judo silfilter på det norske markedet. Judo har i en årrekke vært et viktig agentur innen beskyttelse av VA og VVS installasjoner. Judo er ved siden av en av verdens eldste produsenter av vannfilter, et godt innarbeidet varemerke. Produktutvalget er stort, gjennomprøvd og er kjent for høy kvalitet. Noen av Judos mest kjente filterløsninger er silfilter med manuelle og automatiske spylefunksjoner.
 – Vi kommer i første omgang til å fokusere på silfilterprogrammet, men på sikt vil vi arbeide med flere av Judos unike filterløsninger, sier daglig leder John Volden i Norvann til VAnytt.

Partikler og vannproblemer
En inntakssil er derfor svært ofte en lønnsom investering. Den fjerner partikler og slam, som kommer med vannet i fra hovedvannledningen.
Selv små partikler skaper funksjonssvikt og driftsforstyrrelser, ved å sette seg fast i dyser og mindre siler som gjerne sitter i blandebatterier, magnetventiler etc.
Partikler fører også til korrosjon, noe som selvfølgelig ikke er ønskelig.
 – Hvis dette ikke tas ut i tide kan det føre til store skader på selve utstyret, men også på ventiler og røropplegg. Korrosjon gir redusert «levetid» på installerte metalliske rør, rørdeler og utstyr, sier Volden til VAnytt.

Spyler selv
I Judos produktprogram finnes et stort utvalg inntakssiler som dekker vannbehovet i fra en enkelt boenhet og opp til større kontorbygg, blokker, industri osv.
Det finnes sil-modeller som er automatisk selvspylende, styrt etter tid og trykkdifferanse samt modeller som kan spyles manuelt etter behov.
– Inntaksfilter som ikke rengjøres kan i noen tilfeller gi grobunn for bakterier.
Derfor har Judo som eneste silfilter på markedet en silinnsats utført i sølvbelagt rustfritt stål for å forhindre dette.
Dette i kombinasjon med at silduken effektivt «støvsuges» av integrerte munnstykker og retur spyles med rent vann, har gjort at dette er et foretrukket filter for mange.
-Vi har store forventninger til Judo, sier Volden.