KS og Norsk Vann samarbeider til beste for felles medlemmer

KS og Norsk Vann har i dag inngått en ny samarbeidsavtale for perioden 2014-15, som omfatter interessepolitisk og faglig samarbeid mellom de to organisasjonene.

0

KS og Norsk Vann har i perioden 2012-13 videreutviklet sitt samarbeid til beste for kommunene som felles medlemmer, med særlig fokus på arbeidet med klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp.

18. desember 2013 ble det inngått en ny samarbeidsavtale for neste 2-års periode, som har som mål å skape økt bevissthet og styrket fokus på vannbransjen som kommunalt ansvarsområde, samt bidra til god ressursutnyttelse og arbeidsfordeling mellom organisasjonene. Avtalen er signert av KS v/Helge Eide, som områdedirektør for interessepolitikk, og av direktør Einar Melheim i Norsk Vann.

-Vi ser frem til å videreutvikle det gode samarbeidet vi har etablert med KS, sier direktør Einar Melheim i Norsk Vann. Den praktiske gjennomføringen av avtalen vil bli ledet av avdelingsdirektør for samferdsel, plan og miljø i KS, Lasse Jalling og av direktøren i Norsk Vann.