Illustrasjonsfoto fra tidligere arrangement. Foto:mef.no

Anleggsdagene nærmer seg

De tradisjonsrike anleggsdagene, som mange anser som anleggsbransjens viktigste møteplass, nærmer seg med stormskritt. VA-dagen er under denne happeningen den 22.januar, og tidligere værmelder Eli Kari Gjengedal er møteleder. I år er det stort fokus på klimaendringene.

0

Det står mange kjente fjes og navn på listen over foredragsholdere. Fagdirektør Magnar Sekse i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune er en av de og vil fokusere på hvordan man skal møte et mer krevende klima. Videre vil ingeniør og avdelingsleder Tom Arild Karlsen i Cowi holde et foredrag om fremtidens VA-systemer. Det hersker også en del uklare VA-normer, og dette er tema som er svært aktuelt for å samle både kunnskap og retningslinjer i bransjen. Kjetil Flugund i Norsk Rørsenter vil blant annet komme nærmere inn på dette under dagen.

I tillegg er det mange andre interessante foredrag som man finner inne på hjemmesidene til MEF.

At arrangementet er blitt en viktig begivenhet for leverandørene  i anleggsbransjen er det ingen tvil om. Hele 60 leverandører vil stille ut under disse dagene på Gardermoen. Norsk Wavin , Pipelife Norge er noen av de store VA-aktørene som er på plass.

Til slutt kan vi nevne at vår nye samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen også kommer.

Mer info finner dere inne på MEF sine hjemmesider www.mef.no