Roar Smelhus, direktør for bygg og eiendom i Hjellnes Consult

Viderefører møteplass for byutvikling

Skal vi lykkes med ambisiøs byutvikling i Norge, må vi integrere både eiendoms- og næringsutvikling, mener Senter for eiendomsfag og Hjellnes Consult. De viderefører seminarserien Byutvikling 21 i 2014.

0

Målet med Byutvikling 21 er å skape og videreutvikle et uformelt og høykvalitets treffpunkt i et faglig krysningsfelt mellom by-, eiendoms- og næringsutvikling.
– Energiområdet har hatt Energi21, og byggsektoren har BA2015 og Bygg21. Vi mener det er naturlig og viktig med en arena også for byutvikling, sier Roar Smelhus, direktør for Bygg og Eiendom i Hjellnes Consult. Målet er å skape en attraktiv og levende møteplass hvor aktører i både offentlig og privat sektor kan dele kunnskap, innsikt og erfaringer.

Helhetlig planlegging
– Stadig flere flytter til byer, og det påvirker områdene rundt byene. Da trenger vi helhetlig planlegging, og muligheten til å diskutere fremtidens løsninger for byutvikling for å samkjøre innsatsen, understreker Smelhus. Utfordringene gjelder først og fremst Oslo og de andre store byene i Norge. I Stavanger knytter områdene rundt seg til sentrum, og det samme skjer i Oslo, med Lørenskog, Skedsmo, Ski, Oppegård og Bærum.
– Skal vi lykkes med å skape gode steder å jobbe og bo, må vi blant annet klare å samordne transportløsninger, understreker Smelhus.

Internasjonale bidrag
Det første seminaret ble arrangert på Ekebergrestauranten i slutten av november, med seks foredrag og mer enn 70 deltakere. Neste seminar avholdes i Oslo 27. februar 2014.
– Vi fikk veldig god respons på det første seminaret, og fortsetter med det samme konseptet. Blant annet er målet å presentere en internasjonal foredragsholder hver gang, for å hente lærdom og inspirasjon fra Europa og verden for øvrig, sier Øystein R. Kristoffersen, styremedlem og medeier i Senter for eiendomsfag.

Fire i 2014
Kristoffersen opplyser at de som deltok sist, prioriteres ved at de får mulighet til å melde seg på før programmet kunngjøres bredt.
– Vi har foreløpig ikke ambisjoner om å lage en stor møteplass, men snarere en mer intim arena der deltakerne kan mingle og diskutere i tillegg til å få faglig påfyll, sier Smelhus. Totalt blir det fire seminarer i 2014. Foreløpige datoer for de tre resterende er 8.5, 11.9 og 20.11. Samtlige arrangeres i Senter for eiendomsfag sine nye lokaler i Øvre Vollgate 7.