Kristin Skogen Lund vil fjerne hindringer for investeringer i blant annet vann og avløp. Foto: NHO/skjermdump

Vil bruke pensjonskassene til VA investeringer

Norge har et stort behov for investeringer i infrastruktur knyttet til bl.a. vann og avløp. Samtidig sitter forsikringsselskaper og pensjonskasser på 1250 milliarder kroner, som trenger langsiktig og trygg plassering. En endring i regelverket må imidlertid til.

0

Norge har et meget høyt udekket behov for investeringer i infrastruktur knyttet til energi, transport, vann og avløp. Samtidig sitter norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser på mer enn 1250 milliarder kroner i pensjonskapital som trenger langsiktig og trygg plassering.

Nå ønsker NHO, KS og Finans Norge at Siv Jensen skal endre regelverket, slik at pensjonspenger kan være med å bygge infrastruktur.
Dette kom frem på en konferanse som disse organisasjonene arrangerte i Oslo nylig.

Udekkede behov
Pöyry har på oppdrag fra de tre organisasjonene utarbeidet en rapport om finansiering av infrastruktur i Norge. Den viser at det er store udekkede behov for investeringer i infrastruktur i Norge. En velfungerende infrastruktur er sentralt for en moderne økonomi. Landets behov for investering i infrastruktur de nærmeste årene er betydelig, bl.a. som følge av befolknings­vekst, urbanisering og etterslep etter mange års manglende vedlikehold.

Rapporten reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres.

Konkurranseulempe
– Norge trenger et løft når det gjelder investeringer i infrastruktur. Manglende infrastruktur er en konkurranseulempe for norsk næringsliv. Pöyry har for eksempel beregnet årlige forsinkelseskostnader for godsnæringen i E-18 Vestkorridoren til mellom 670 og 1000 millioner kroner, sa administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

– Norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter over 1250 milliarder kroner i pensjonskapital, og har et økende behov for å investere i eiendeler som er tilpasset de langsiktige forpliktelsene som de har påtatt seg. Investeringer i infrastruktur kan være egnet til å ivareta dette plasseringsbehovet, sa administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Etterslep
– Vi har et etterslep på mellom 50 og 80 milliarder på kommunale og fylkeskommunale veier. Dette er investeringer som det er vanskelig å finansiere på ordinær måte over kommunale budsjetter. Det er derfor viktig å se på alternative finansieringskilder, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

De tre direktørene har nå sendt brev til finansminister Siv Jensen hvor man oppfordrer til å endre regelverket slik at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan investere mer i infrastrukturprosjekter. Disse endringene vil kunne frigjøre et stort potensial for private investeringer i samfunnsmessig infrastruktur, samtidig som pensjonsmidler sikres en fornuftig og langsiktig avkastning, mener de tre.