Drangedal med nytt vannverk basert på ozon

Sterner har levert ytterligere et Aquazone anlegg. Denne gang til Bostrak vannverk i Drangedal kommune.

0

Sterner AS har levert nok et Aquazone anlegg. Denne gang til Bostrak vannverk i Drangedal kommune.

Råvannet som blir benyttet på vannverket er grunnvann. Dette har lav pH og et høyt innhold av CO2, jern og mangan. Med disse verdiene må vannet gjennom en omfattende behandling før det kan distribueres på nettet.


GODT VANN: (f.v)Byggherre Lars Naas, Drangedal kommune takker prosjektleder Erik Brinchmann ved Sterner, for godt utført oppdrag. Bak konsulent Svein F. Liane, Sweco

Forprosjektet ble utarbeidet av Svein F. Liane i Sweco. Sterner AS sin Aquazoneprosess i kombinasjon med deres egenutviklede CO2 lufter ble valgt som løsning. Det siste desinfeksjonstrinnet blir foretatt i UV reaktor fra Wedeco. Resultatet er et friskt, smakelig og sikkert drikkevann til forbrukerne.
– Vi takker takker Drangedal Kommune og Sweco for godt samarbeid, sier prosjektleder Erik Brinchmann ved Sterner avdeling østlandet.
 

En del av løsningen i Drangedal er Aquazone prosessen, som er utviklet av Sterner.