Wilhelmsen Chemicals har ansatt Øystein Sandvand

Wilhelmsen Chemicals er en stor virksomhet med et bredt produktspekter.

0

Wilhelmsen Chemicals er en stor virksomhet med et bredt produktspekter.
– Vannbehandling er en liten, men ikke uviktig del av porteføljen forteller Øystein. I hovedsak handler det om kjølevann og kjeleprodukter, men Wilhelmsen Chemicals leverer produkter til alle typer vannbehandling om bord i skip. I den senere tid har fokus på blant annet drikkevann vært sentralt, og dette blir også et av flere satsningsområder fremover som har opprinnelse i stadig strengere regelverk.