Sammenlignet med Dy-rør vil man ved bruk av Wavins X-Stream Di allerede ved 10 o/oo fall få kapasitetsforskjeller fra 35 til 44% avhengig av dimensjon. Det viser nødvendigheten av å prosjektere med dimensjoner som er store nok til å ta unna også fremtidens flom- og overvannsproblematikk.

Går for forlengelse av avskjærende overvannsledning

OVERVANN

0

Mildere vintre og heftig nedbør stiller økende krav til effektiv transport av overvann. I Fet kommune la man i fjor en ny overvannsledning på 800 mm diameter i 500 meters lengde for å fjerne store mengder overvann på oversiden av et boligfelt.
Vannet ledes nå en annen vei, ut i elva Merkja og så videre til Øyeren. Ved å ta vannet tidligere reduserer tiltaket også problemer under flomperioder i Glomma.

– Løsningene har fungert meget bra og dimensjonen vi valgte virker å ha vært riktig. Det har ikke vært noen overvannsproblemer i nedslagsfeltet ledningen dekker, sier Dag Strandbakken til VAnytt.
Overvannsledningen ble lagt i et samarbeidsprosjekt med at NVE etablerte en flomvoll med pumpestasjon, et samarbeid som fungerte veldig bra.
Fet kommune planlegger nå , i samarbeid med Statens Vegvesen, å forlenge ledningen (da som 400mm) for å dekke et enda større nedslagsfelt.

Overvann og flom

– Ved å “avskjære” vannet tidlig og ta det ut av området slipper vi med en enklere pumpeløsning lenger nede. Dette vannet endte tidligere bak flomvollen mot Glomma, som heretter vil belastes mindre, dermed blir det en billigere pumpeløsning her, sier Dag Strandbakken, prosjektleder i Fet Kommune.

At man valgte plastrør bunnet i at det gir enklere håndtering, at man valgte Wavins X-Stream Di hadde å gjøre med den ekstra store indre diameteren på systemet.

– Denne dimensjonsrekken har en kapasitet som ligger 35-44 % over tradisjonelle rørsystemer. Systemet er også ferdig komplett, spesialsydd for slike oppgaver, med alle tenkelige deler og kumløsninger. Det er lett å legge og gir høy kapasitet for pengene, sier Erland Svevad hos Norsk Wavin.

– Dette er enkle rør å legge, bekrefter entreprenør Torkil Hovde ved entreprenør- firma Åsmund Pettersen, som har stått for arbeidene.Mye vann

Fet Kommune er relativt flat med en god del nye bebyggelser som ligger like ved Glomma.

– Kombinasjonen av høy vannstand i elva med overvannsproblematikk er et økende problem fordi vi opplever større og større nedbørsmengder. Det er viktig å ta det på alvor. Det går ut over beboere, kommunens ledningsnett, pumper og renseanlegg, sier Dag Strandbakken til VAnytt.

Prosjektet var opprinnelig planlagt med betongrør, men Cowi valgte Norsk Wavins X-Stream Di plastrørsystem til prosjektet. Av håndteringsmessige hensyn er det viktig å dimensjonere for stadig økende nedbørsmengder og flomvann.

– De spådde klimaendringene med økt nedbørsmengde og flomfrekvens er allerede her. Hos oss står vi på for å henge med i den nye virkeligheten vi befinner oss i, sier Strandbakken.Boligfeltet ligger i tilknytning til Engaveien i Fet kommune har over lengre tid vært berørt av overvannstilsig.