Vil hente ut mer effekt av bioreaktorene

Prosessansvarlig Jon Siljudalen ved Biowater har arbeidet med bioreaktorer siden de så dagens lys. Dagens tredje generasjons bioraktorer bærer hans tydelige signatur.

0

Som student av professor Hallvard Ødegaard ved NTH, selveste oppfinneren av MBBR(moving bed bio-reaktoren)-prosessen, var Jon Siljudalen med på å ta de første trinn innenfor moderne biologisk rensetenknikk. I dag er han i ferd med å bringe arven videre inn i bioreaktorens nye tidsalder.

Et bedre liv
– Ødegaards nyskapende ide var at han slapp bakteriene fri i reaktoren, samtidig ga han dem et hjem, et nytt sted å vokse på, med større overflate. Dette var et stort skritt framover innen moderne vannbehandling. Han satte naturen i sentrum, ved å stille et enkelt spørsmål: Hva er best for vekst?, forklarer Siljudalen.
Siljudalens hovedfagsoppgave gikk da også på den nye MBBR prosessen, og den dreide seg om tilpasninger til kommunale anlegg. 
Senere arbeidet han ved Oslo kommunes avløpsverk. I 1994 begynte han å arbeide for Kaldnes ( I dag Krüger Kaldnes), der han skulle bli kjent med Terje Andersen, som han senere skulle etablere Biowater sammen med.
-Ved Kaldnes tok vi utfordringene fra professor Ødegaard, og vi klarte å bygge en rekke vellykkede MBBR anlegg, som Lillehammer og Gardermoen, disse er i dag foregangseksempler innen MBBR, forteller Siljudalen, som sammen med Andersen forlot Kaldnes i 2007.

Dobling 
Hovedbegrunnelsen for å forlate Kaldnes var et personlig ønske om å drive mer med innovasjon, å få mer ut av biokulturenes potensiale.  
– Sammenlignet med andre organismer som mennesket har levd med, som gjær, fisk eller kveg, hvor driften har vært utviklet gjennom tusener av år, har bioreaktoren ca 20 år bak seg på kloden. Ved Biowater har vi sett potensialet og klart å skape en ny reaktor, CFIC®-prosessen, som slik jeg ser det er neste generasjon bioreaktorer, sier Siljudalen.
I en CFIC® reaktor får både bakterier og protozoer vokse under enda bedre betingelser. Resultatet er bedre filtrering, bedre slam, mindre behov for plass og lavere energibehov.
– Ved å introdusere et nytt driftsregime har vi klart å doble effektiviteten, det viser tydelig hvilke enorme naturlige muligheter som ligger her, og det skal bli spennende å utvikle det videre, sier Siljudalen.