Aquafence merker at det er endringer på gang både i Norge og mange andre OECD-land, når det gjelder å tenke langsiktig rundt flomsikring. En stor pådriver er forsikringsselskapene. Foto: Aquafence

Raskt flomgjerde gjør det bra ute

KLIMATEKNOLOGI

0

Hvert år er flom årsaken til enorme økonomiske ødeleggelser på verdensbasis. Norske AquaFence utvikler og produserer mobile og semimobile flomvern, en erstatning for tradisjonelle flomvern som sandsekker og jordvoller. Flomvernet kan også brukes som forhøyning på eksisterende diker og ved springflo.
– Vi ser et økende behov, og er faktisk på jakt etter en landsdekkende partner, sier produktsjef Arne Christopher Moestue hos Aquafence AS i Barkåker, som har god respons i utlandet, produktene er svært konkurransedyktig på pris og effektivitet.
10 personer kan montere 100 m AquaFence på 1 time. Det vil ta de samme 10 personene, 72 timer å legge opp tilsvarende beskyttelse med sandsekker. At man kan montere 100 meter Aquafence på én time er basert på faktiske observasjoner.
 
Tidsstudier
– Vår kunde Mount Vernon i Washington State i USA gjennomførte tidsstudier for å montere 500 meter flomsikring gjennom byen. Og det stemmer med et vi har erfart, forteller Fred Dahl.
Aquafence-produktene kan spyles etter bruk, pakkes sammen, er enkle å flytte, og lagres til neste gang.
– All vår omsetning er i dag eksport. Og vi har konkurrenter som både er leveransedyktige og har kostnader som er annerledes enn i Norge. Vi vinner på å ha stor fleksibilitet, sier Dahl.
Den mobile flomveggen fra AquaFence består av vanntette plater som kan legges sammen ved transport og lagring. Flomveggen bruker vannets vekt som stabilisator, i tillegg til at veggen festes til grunnen. Systemet tåler flom opp til 2,10 meter.
 

Mount Vernon i Washington State i USA er ofte utsatt for flom, og er kunde hos Aquafence. Byen har gjennomført en studie som viser at det tar kun én time å montere 500 meter flomsikring gjennom byen.
 
Innovasjon
AquaFence` startet i 1997 arbeidet med utvilkling av flomsikringssystemet i samarbeid med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap(UMB) på Ås, SINTEF og Innovasjon Norge – også med støtte fra Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE). Dette førte til oppstarten av AquaFence AS i 1999.
Selskapet har patenter både i Norge og internasjonalt, og har også som eneste flomvern i verden mottatt en internasjonal sertifisering for produktet V1200. Sertifiseringsprosessen er gjort via Technische Universität Hamburg (TUHH), Institute of River & Costal Engineering, v/Prof.Dr.-Ing. Erik Pasche, og testet ved The Hydraulic Laboratory of Centre of Climate Adaption Research (KLIFF).

Fleksibelt
AquaFence er et internasjonalt sertifisert flomvern og kan brukes på små områder og opp til kilometerlange strekninger. Flomvernet er svært godt egnet til beskyttelse i områder rundt bygninger og langs elvebredder, men dets fleksible design gjør det mulig å benytte flomvernet nesten overalt. For eksempel ved barrikadering av port-åpninger og i kystområder ved springflo. I noen tilfeller også som beskyttelse for hele byer.
Løsningen kan benyttes sammen med et betongfundament med festeskinne som graves ned i bakken (plant med grunnen slik at fri ferdsel er mulig) Dette forenkler festet av elementene, samt sikrer eventuell vannlekkasje mellom grunn og element.