Bedring: Oppegård Kommune har lykkes med å fjerne oksygensvikt i Veslebúkta.

Fjernet oksygensvikten i Veslebukta

RESTAURERING AV SJØER

0

For å bøte på oksygenfattige forhold i Kolbotnvannet har Oppegård Kommune i en årrekke gjort ulike tiltak. Nå har man tatt i bruk en ny og enklere metode for å føre oksygen til de dypere vannmasser. Forsøket pågår nå i Veslebukta, et avgrenset område av Kolbotnvannet. Målingene så langt tyder på ønsket virkning.
 

Bedring: Kart over Veslebukta med målestasjoner. Selv langt vekk fra AirX (stasjon 5) viser målinger klar bedring av oksygenverdier etter et par dager. Data: NIVA

Gode målinger
De nye diffusorslangene ble lagt ut i Veslebukta i juni 2013. Slangene ble lagt ned mot bunnen, konfigurert som et nettverk på 25 x 25 meter. Slangene ble forsynt med vanlig luft.
– Kort summert viser målingene at AirX hadde god effekt på oksygenforholdene i bunnvannet i Veslebukta, sier forsker Sigrid Haande ved NIVA, som har foretatt sine målinger langs en linje på ulike dyp på tvers av bukta og lufteinnretningen.
Resultatene viser at etter bare 2-3 uker var oksygenmangelen på bunnen borte langs hele linjen.
Veslebukta har i perioder slitt med oksygensvikt, trolig på grunn av en terskel som begrenser sirkulasjonen mot resten av vannet. Der luftes det i dag med en annen innretning, kalt Limnox.

En norsk oppfinnelse
Hensikten med å gjøre dette i Veslebukta var å se om det nye systemet kunne løse oksygensvikten lokalt, eventuelt i større skala senere.
– Så langt ser det lovende ut. Vi vil følge utviklingen videre for å se i hvilken grad AirX påvirker isforholdene. Vi ønsker helst at vannbehandlingen kan pågå uten at isen blir usikker, sier leder for VA-avdelingen Stig Bell i Oppegård Kommune, som vil følge opp dette fram til isen forsvinner.
Hvis oksygenslangene fungerer bra vil man dermed ha et alternativ til Limnox systemet, som i perioder har vært krevende å få til å fungere 100 %.
Blant annet har man slitt med usikker is på grunn av sterke vannstrømmer forårsaket av Limnox. Dette håper man å unngå med AirX.
 

Små bobler: AirX er et norsk produkt som brukes på områder der små mengder luft skal fordeles over et stort område.

Store vannmasser
De nye diffusorslangene er utviklet for lufting av store vannmasser, og utmerker seg ved å yte lik mengde bobler langs hele slangen. 
– Systemet brukes på områder der små mengder luft skal fordeles over et stort område. Det blir spennende å se hvilke slutteresultater Oppegård kan oppnå, sier Nils Hovden ved selskapet Oxyvision, som leverer løsningen.

Hovden ser et stort potensiale for lufteslanger i vann og sjøer som sliter med ubalanse, f.eks. på grunn av utslipp. Ofte er oksygensvikt en tilstand som preger slike vann og som i neste rekke kan føre til andre problemer, som oppblomsring av giftige alger.
– Å lufte er en rimelig og enkel måte å løse oksygensvikten på, slik vi ser det, sier Hovden.