Vil ta straffemyndighet tilbake til Kofa

korrupsjonsfaren

0

Aftenposten skrev sist uke at klagene forsvant over natten etter at Kofa ikke lenger skal ha myndigheten til å bøtelegge offentlige etater for brudd på anbudsreglene.  Dette ansvaret er nå overført til domstolene. 

- Kofa hadde en enkel og rimelig behandlingsmåte, og partene risikerte ikke så mye økonomisk ved å bringe saken inn for nemnda. Vi advarte om at det ville bli en langdryg og kostbar affære å ta sakene inn for domstolen, sier nemndleder Rieber-Mohn til Aftenposten.

Han legger til at antallet klager trolig også er redusert fordi man nå må ha en rettslig interesse i saken for å ta saker til domstolene, mens alle hadde mulighet til å klage saker inn for Kofa.

Mer informasjon her: Aftenposten 30. januar 2013 – Klagene forsvant over natten (pdf)