Kai Johnsen er en erfaren VVS- mann og med flere års erfaring fra sin rolle som regionssjef region Nord i Heidenreich

Heidenreich endrer sin regionsoppdeling

Regionsjef Heidenreich region Nord; Kai Johnsen, overtar regionsansvaret for region Vest. Den nye regionen får navnet region NordVest.

0

Kai Johnsen er en erfaren VVS- mann og med flere års erfaring fra sin rolle som regionssjef region Nord i Heidenreich. Han tar over ansvaret for den daglige driften av region Vest fra 06.02.2014.

Tidligere regionssjef for region Vest, Harald Vikedal har valgt å slutte.
– Vi takker Harald for en flott innsats, et godt samarbeid og vi ønsker han lykke til med nye utfordringer, sier administrerende direktør Bård Samstad, adm. direktør for Heidenreich i Norge.

Heidenreich: Heidenreich ble grunnlagt i 1904, som et rørhandels- og installasjonsfirma i Christiania, under navnet Heidenreich & Co. Ltd. Firmaets grunnlegger var Sverre Lie Heidenreich. I 1927 ble rørleggerbedriften utskilt som eget firma, under navnet Oslo Rørleggerbedrift A/S, senere Oras AS.  Rørhandelen/grossisten, fortsatte under navnet A/S Heidenreich.
 
Selskapets første «ekspansjon» var etableringen av Trondheim Rør i 1964. Etter få år fulgte avdelingen i Skien og deretter ble det avdelinger over hele landet. Etter en omstrukturering i 1988 fremsto AS Heidenreich og Trondheim Rør AS, og fra år 2000 Alfred K. Grevstad AS, som søsterselskap eid av Heidenreich Holding AS. Grossitdelen av firmaet Albert E. Olsen ble innlemmet i selskapet i 2003, og Heidenreich ble med dette det man kan kalle landsdekkende.
 
Dagens VVS- og VA-grossist, Heidenreich AS, består i dag av 37 avdelinger, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Nytt sentrallager på ble bygget på Skedsmo i 2002. Dette lageret ble en så stor suksess distribusjonsmessig, at man måtte bygge det ut med ytterligere 5000 m2. Det «nye» lageret, på 12.000 m2, sto ferdig i januar 2007 og sender varer til Heidenreich avdelinger over hele landet. 

Cordes & Graefe KG (GC-gruppen), kjøpte 74,9 % av aksjene i Heidenreich fra Heidenreich Holding julen 2009. GC-gruppen, som er et familieeid selskap, ønsker å bygge videre på det gode fundamentet som er skapt i Heidenreich gjennom mange år. Med en stor internasjonal partner er det ventet at Heidenreich både står tryggere og er bedre rustet for å vokse i de kommende årene. Med det skal Heidenreich sikre å være en verdifull støttespiller for kundene og dyktig samarbeidspartner for leverandørene.