Oslo anno 1934, da røret ble lagt. Foto: Oslobilder.no

Røret som brast var fra 1934

VANNSKADER

0

Nylig sprang en hovedvannledning lekk i Grønlandsområdet i Oslo, med konsekvens at Politiet måtte rykke ut.
En rekke hus ble oversvømmet, Brannvesen måtte ty til lenser for å få vannet vekk og ut fra kjellere. 

Etter alt å regne med store forsikringsutbetalinger i kjølvannet.

Ikke uvanlig med førkrigsrør
Det viser seg imidlertid at selv om røret som sprakk var fra 1934, er det på langt nær Oslo kommunes eldste.
– Det er ikke uvanlig, vi har rør helt fra slutten av 1860 tallet. De fleste rørene i Oslo er lagt på 60 tallet da det var stor byggeaktivitet i hovedstaden, forteller Tone Spieler ved VA etaten i Oslo kommune til VAnyttAntikke vannrør: På 1860- tallet legges de første vannrør i Oslo, enkelte er fortsatt under trykk. Original: Oslobilder.no

Om hundre år er alt rehabilitert
Oversvømmelsen som skjedde er etter alt å dømme ikke den siste. Det vil ta nærmere 100 år før alle kommunens vannrør er rehabilitert.
– Vi rehabiliterer ca. 1,2 prosent av vannledningsnettet og på avløpssiden er det fra 1 til 1,3 prosent årlig. Målet vårt er 1 prosent både på vann og avløp, sier Spieler til VAnytt. Spieler forteller at man har i underkant av 200 lekkasjer pr. år på drikkevanssanlegget. 

Alder ingen hindring
Mens de fleste mennesker sliter med å leve i godt over hundre år er det ikke slik med vannrør i Oslo. De lever lenger.
Kommunen opererer nemlig ikke med noen maksimal alder på hovedvannsledninger som er under trykk.
– Nei, vi har ikke det. Vi har ledninger fra slutten av 1860 tallet som er under fullt trykk, sier Spieler til VAnytt.