På lag med sunn konkurranse: - Forenkling er et av regjeringens viktigste satsningsområder. Vi har mye å gå på når det gjelder offentlige innkjøp, sier næringsminister Monica Mæland(H).

Enklere offentlige innkjøp i vente

ANBUDSREGLER

0

Tre nye EU-direktiver gir enklere regler for offentlige anskaffelser. – Et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland.

Europarådet vedtok i går tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Rådet slutter seg dermed til EU-parlamentets vedtak. Formålet med de nye direktivene er enklere og klarere regler.

– Forenkling er et av regjeringens viktigste satsningsområder. Vi har mye å gå på når det gjelder offentlige innkjøp.  Det offentlige kjøper inn for 400 milliarder kroner årlig.  EU-direktivene er derfor et skritt i riktig retning, sier næringsminister Monica Mæland.

EU-direktivene vil blant annet gi små og mellomstore bedrifter lettere tilgang til offentlige kontrakter. De gjør det også mulig å ta større hensyn til miljø, innovasjon og sosiale forhold.

Fristen for å gjennomføre direktivene i nasjonal rett er 24 måneder fra offentliggjøringen i EU.

Også det særnorske regelverket skal forenkles. 10. juni i år legger Forenklingsutvalget frem sine forslag.  Utvalgets forslag vil sammen med de nye EU-direktivene danne grunnlaget for et helt nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge.