Våken forsamling: Entreprenørene følger nøye med når Thomas Birkebekk fra Pam Norge forteller om riktig legging av duktile støpejernsrør.

Stor interesse blant entreprenører for kurs om duktilt støpejern

VANNFORSYNING

0

– Det er viktig for oss at utførende entreprenør har den nødvendige kunnskap om legging av duktile støpejernsrør. Dette har naturligvis å gjøre med at vi vil sikre et godt sluttresultat, sier Thomas Birkebekk hos PAM Norge til VAnytt.

Birkebekk forteller at PAM i mange år har hatt fokus på entreprenørens viktige rolle i prosjektene.
– Ikke desto mindre er det gledelig at så mange ønsket opplæring her i distriktet, jeg har møtt mange utrolig dyktige folk, sier Birkebekk.

IKEA på Ringsaker
Birkebekk skulle i utgangspunktet kjøre et “leggekurs” for entreprenør John Galten AS. Det er nettopp John Galten AS som har jobben med å utføre en etappe på ca. 1,5 km med duktile støpejernsrør i dimensjon 3-400 mm med strekkfaste skjøter. Dette skjer i forbindelse med IKEA’s etablering i Ringsaker rett nord for Hamar.

Det var forøvrig Leif Bjarne Steinbakken, områdesalgssjef VA, og Stein Sandaker, selger VA, hos Ahlsell Hamar som tok initiativ til kurset.
Resultatet ble to arrangementer på Hamar og ett på Lillehammer der deltakerne fikk en teoretisk innføring kombinert med hands-on trening.

Saken fortsetter under bildet:


Lærenemme: Ahlsell Hamar holdt nylig kurs i legging av duktile støpejernsør i samarbeid med Pam Norge.

Skreddersydd kurs
-Vi ble positivt overrasket over den store interessen, noe som vitner om både sunn nysgjerrighet og et reelt behov for kompetanse, fortsetter Birkebekk, som tilsammen hadde nærmere 100 personer på kurs.

Birkebekk kan fortelle at støpejern er et rørmateriale som etter flere hundre års anvendelse fortsatt er kongen blant trykkrør, men som ved alt annet er riktig utførelse nøkkelen til et vellykket resultat.

– Duktilt støpejern foretrekkes av stadig flere, ikke minst ut fra et sikkerhetsmessig aspekt i forhold til vannforsyning, sier Birkebekk, som lover å holde flere kurs der det er ønske om det.

Kvalitetssikring
Målet er hele tiden å kvalitetssikre installasjonen i grøfta. Resultatet er sikker vannforsyning med lang levetid.

– Herr Kamprad kan sove godt om natten, understreker Birkebekk, som minner om at støpejernsrør anno 2014 ikke kan sammenlignes med støpejernsrør som ble lagt for bare femti år siden.

– Det var gråjernsrør. Korrosjonsbeskyttelse var det ingen som skjenket en tanke. I dag er det ductile(elastiske) rør med forskjellige supercoatinger tilpasset ulike grunnforhold. Ved riktig prosjektering og utførelse regnes det med en forventet teknisk levetid på 100-150 år.

At det ble brukt støpejernsrør var et resultat av vurderinger gjort av de involverte parter i prosjektet; både kommune, vannverk og rådgivende ingeniør.

PAM leverer rørene til prosjekte på Ringsaker via Ahlsell.