Per A. Sørlie (Administrerende direktør/CEO, Borregaard), Jeff Brosdal (Administrerende direktør/CEO, Krüger Kaldnes), Ole Gunnar Jakobsen (Fabrikksjef, Borregaard Fabrikker).

Krüger Kaldnes leverte det biologiske rense-anlegget til Borregaard

Den nye miljøfabrikken til Borregaard

0

 Anlegget stod klart for mottak av avløpsvann fra produksjon i mars 2013, og etter en lengre innkjøringsperiode ble anlegget offisielt overlevert til Borregaard 13. februar 2014.

– Dette har vært et stort og viktig prosjekt for Krüger Kaldnes og muliggjort ved å benytte teknologi og ingeniørkompetanse fra søsterbedrifter i Veolia konsernet. Hovedprosessen i anlegget er anaerob renseteknologi med den patenterte Biobed EGSB prosessen fra Biothane, Nederland.I tillegg er det filterteknologi fra Hydrotech og ingeniør- og prosjektkompetanse fra vårt kontor i Danmark, skriver Krüger i en pressemelding.

I tillegg til å redusere utslippene til Glomma produserer det nye renseanlegget biogass som Borregaard kan utnytte som energikilde i stedet for tungolje og propan. Dette medfører at Borregaard kutter CO2 utslippene med 8000 tonn.

– Norge trenger flere slike bedrifter som satser på teknologiutvikling til det beste for bedriften og miljøet, sa Enova-direktør Nils Kristian Nakstad under den offisielle åpningen av biogassanlegget.

– Miljøfabrikken lever opp til sitt navn. I tillegg til å vesentlig redusere utslipp til vann, gir anlegget grønn energi i form av biogass som erstatter fossilt brensel for tørking av lignin. Dette gir igjen en vesentlig CO2″ reduksjon fra våre prosesser, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

– Det gjør oss ekstra stolte å vite at det er teknologi levert av Krüger Kaldnes og våre søsterbedrifter i Veolia konsernet som utgjør den teknologiutviklingen som Enova direktøren henviser til, sier Jeff Brosdal, administrerende direktør/CEO) hos Krüger Kaldnes.
– Det er uten tvil et av Norges flotteste renseanlegg.