BEKYMRET: Der er kjent at fisk kan påvirkes av utslipp av hormonforstyrrende stoffer, men dette påvirker trolig ikke innbyggerne gjennom drikkevannet.

Medisiner i avløpsvann og drikkevann – et problem?

Så langt har man ingen holdepunkter for at utslipp av aktive farmasøytiske stoffer til resipienter som benyttes til drikkevann har hatt noen helsemessige effekter på mennesker.

0

Norsk vannforening arrangerer mandag 10. mars et seminar om mulige virkinger av farmasøytiske stoffer på vann og avløp.

Det har vært drevet intensiv forskning på effekter av farmasøytiske stoffer i miljøet de senere år. Man har påvist at legemiddelrester, f.eks. østrogenholdige stoffer, har hatt negative virkninger på bl.a. fisk. Man vet også at patogene mikrober som slippes ut i miljøet vil kunne overføre antibiotikaresistens til »vanlige» miljøbakterier. Så langt har man imidlertid ingen sikre holdepunkter for at utslipp av aktive farmasøytiske stoffer fra resipienter som benyttes til drikkevann har hatt noen helsemessige effekter på mennesker.

Fagtreffet er ment å gi en oversikt over kunnskapsstatus på dette området og hvilke grep som må tas for å hindre at utslipp av medisinrester til avløpsvann/miljø og drikkevann kommer ut av kontroll.

Les mer om programmet ved å følge denne linken, eller gå inn på www.vannforeningen.no og velg fagtreff.  

Fagtreff er gratis og åpent for alle. Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Tid: Mandag 10. mars kl 1200-1530
Sted: Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), Lovisenberggata 8, OSLO