Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Wilo har videreutviklet boosteranlegget SiBoost

Med Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL har pumpeprodusenten utviklet den nyeste generasjonen av skreddersydde boosteranlegg. Anlegget kan utstyres med opptil fire pumper, og skal bidra til sikker vannforsyning med et behovstilpasset og garantert trykk.

0

– Den høye virkningsgraden er unik, og anlegget er i samtlige henseender blant markedets mest effektive boosteranlegg for bygninger og industri, skriver Wilo i en pressemelding.

Boosteranlegget oppfyller allerede EU-direktivet ErP for 2017 og den overgår den høyeste nåværende motoreffektklassen IE4. Selv de øvrige komponentene på boosteranlegget, elektronikken og hydraulikken har høyest mulige effektivitet. Anlegget er VDE- samt CE-sertifisert og samsvarer med tappevanndirektivet KTW, KIWA, ACS og WRAS.

Regulerbar fleksibilitet sparer strøm
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL drives via regulerte høyeffektive EC-motorer. Én motor, med nominell effekt på 2,2 til 3,2 kW avhengig av pumpemodell, monteres per pumpe. Det kan velges mellom modeller med en nominell gjennomstrømning på 4, 6, 10 eller 16 m³/t. Ettersom motorhastigheten dessuten kan varieres, oppfyller Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL samtlige krav til gjennomstrømning uten at det oppstår over- eller underforsyning.

Dermed blir energibesparingen opptil 70 prosent per pumpe sammenlignet med uregulerte flerpumpeanlegg. Hvis man ser på kostnadene gjennom hele boosteranleggets levetid, utgjør strømforbruket 85 prosent av totalkostnadene, medberegnet innkjøpsprisen og vedlikeholdskostnader.

Strømningsoptimert form reduserer trykktapet
Den hydrauliske flyten er optimalisert i hele anlegget, slik at trykktapet blir betydelig mindre enn i andre anlegg. Dette er blant annet takket være de tredimensjonale pumpehjulene, som fører til lavere motstand for vannstrømmen. Dessuten har rørkoblingene i boosteranlegget en strømningsoptimert design som også reduserer trykktapet. Alle hydrauliske komponenter er i rustfritt stål og dermed langt på vei korrosjonsbestandige.

Brukervennlig betjening forenkler pumpereguleringen
Den oversiktlige menystrukturen sørger for en brukervennlig betjening av reguleringen, og en direkte navigering til hovedpunktene. Kontrollenheten og pumpene er utstyrt med samme type LCD-display. Som de fleste andre Wilo-produkter er apparatene utstyrt med en såkalt «rødknappteknologi» som muliggjør en rask og enkel konfigurasjon og statusregistrering. Dessuten kan Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL, via en bussprotokoll, kommunisere med BMS-systemer bygget på LON, MODbus eller BACnet.