Forsker på frost: Leder og ansvarlig for testanlegget Per Roger Skurdal og Geir Kåre Kroken, daglig leder hos Isoterm på Ringebu har god føling med temperaturen i bakken.

Forsker på frostsikkerhet i vann og avløp

Bruk av frostsikre vann- og avløpsrør øker i omfang, særlig for å unngå graving og sprengning i sårbart terreng. Når kostnader, grunnforhold eller liten plass begrenser selvfall velges dessuten ofte frostsikre anlegg.

0

Isoterm på Ringebu har i mer enn 40 år jobbet med utvikling av frostsikre og miljøvennlige VA systemer for hus og –hytteområder. Løsningene gir små inngrep i naturen og tar vare på eksisterende områder og sårbar natur.
– Vår kompetanse på frostsikre rør, sammen med nyutviklede energisystemer for frostsikring gjør at mange fortrekker dette alternativ, sier Geir Kåre Kroken, daglig leder ved Isoterm på Ringebu til VAnytt.
 
Økende utbredelse
En stor fordel med «grunne» VA-løsninger at man unngår inngrep i verdifulle landskap. Både vann- og avløpsrør under trykk kan i praksis legges naturlig i terrenget. En annen fordel ved ikke å grave for dypt eller sprenge er at man ikke påvirker grunnvannsforholdene.
Isoterm har de senere årene hatt stor pågang og mange leveranser til prosjekter i Norge og Sverige. Dette er spesielt anlegg langs kysten og i fjellområder med sårbart terreng.
Et annet område i sterk vekst er frostsikre vannledninger, spesiellt stikkledninger på vann. Dette er en billig «forsikring» mot frostskader og eventuelle tining av frosne vannrør etterpå.
– Ser man på mer-kostnadene ved legging av frostsikre vannledninger er dette en billig garanti for å unngå utfordringer når kulda setter inn, sier Kroken.
 


Bygger kompetanse: Herfra overvåkes temperaturen i testanlegget. Ansvarlig for testanlegget er Per Roger Skurdal ved Isoterm.

Egne forsøk
For å opparbeide mer kunnskap, kompetanse og dokumentasjon på bruk av frostsikre VA løsninger åpnet Isoterm høsten 2011 et nytt utendørs testanlegg og kompetansesenter. Anlegget består av 1500 meter vann og trykkavløpsrør med tilhørende kummer, pumper og deler i området rundt fabrikken i Ringebu Kommune.
– Gjennom målinger, tester og etter hvert en unik dokumentasjon vil bruke resultatene med å veilede våre kunder og forbindelser til å velge riktige VA løsninger i sine områder, forklarer Kroken.
Spesielt viktig er det å forske på frost og temperatur på ulike grøftedyp, ulike omfyllingsmasser rundt rørene og hvilken isolasjonsverdi ulike masser besitter. Ved siden av dette måles nødvendig energibehov ifbm. driften av frostsikre VA anlegg.
Valg av omfyllings­masser har vist seg å være av stor betydning for fremtidig energi­behov for driften av anleggene.


Viktig målestasjon: Geir Kåre Kroken og Per Roger Skurdal utenfor testaboratoriet.

Nye energisystemer
– Kompetansen vi etter hvert får tilgang til vi vil dele med våre kunder og samarbeidspartnere. Dette vil være av stor betydning for fremtidens løsninger av frostsikre VA systemer i Norden, sier ansvarlig for testanlegget Per Roger Skurdal, som forteller at man har utviklet nye energistyringer i forbindelse med driften av grunne VA anlegg. Disse medfører vesentlige lavere driftskostnader.
– Vintre med frost vil de fleste av oss også oppleve i fremtiden. Å forberede seg i forkant vil kunne spare mange kommuner og private hus/ hytteeiere for unødige kostnader. Det er viktig at valg av frostsikringssystem med tilhørende styringer kommer tidlig inn i prosjekteringen av VA anlegg. Dette vil kunne medføre valg av gode og tilpassede løsninger for fremtidig drift og reduserte kostnader, sier Kroken.
 

Variasjoner: Gjennom tre vintre har han forsket på blant annet isolasjonsevnen til ulike omfyllingsmasser. – Mye av resultatene kan være nyttig å ta hensyn til ved legging av frostsikre rør, sier Per Roger Skurdal.

Kurs og utvikling
Erfaringene Isoterm etter hvert besitter vil også benyttes i kurs og opplæring av entreprenører, rørleggere, kommuner og andre samarbeidspartnere.
– Vi jobber nå med utvikling av styringssystemer for å minimalisere energibruken ved bruk av våre rørsystemer. Dette i kombinasjon med bruk av riktig omfyllingsmasse er skaper kunnskap som vil komme bransjen til gode i utviklingen fremover, sier Kroken, som ønsker å invitere kunder og samarbeidspartnere til Isoterm VA skole for å gi disse en god opplæring i forståelse og bruken av våre rørsystemer.
– Dette er et spennende område innenfor VA. Ved hjelp av den kunnskapen vi besitter både når det gjelder produkter og løsninger så vil vi kunne veilede våre kunder til å velge gode og driftssikre løsninger i fremtiden, avslutter daglig leder i Isoterm Geir Kåre Kroken.