Spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, advokat Arnhild Gjønnes mener det må bli enklere for flere å være med og kjempe om å få de små oppdrag for kommunene. Foto: NHO

Ønsker seg Mini-Doffin

Mener det må bli enklere for flere små bedrifter å være med og kjempe om å få små oppdrag for kommunene.

0

– Mini Doffin kunne vært en fordel.
Fem av seks leveranser/oppdrag ligger under Doffin-kravet på 500.000 kroner, dermed styrer de fleste kommuner de fleste oppdragene utenom kravet om utlysning. Praksis er likevel variert.
 
Går under radar
– Vi ser at flere kommuner velger å kunngjøre innkjøp også på lavere nivå. Dette taler kanskje for en miniutgave av Doffin. Slike konkurranser ville bidratt til å opprettholde konkurransedynamikk, sier advokaten i et untervju med Kommunal Rapport.
Gjønnes oppfordrer dermed Doffinn til å lage en enklere nettløsning for de små kontraktene.
– I dag må man bla seg gjennom hele listen med kontrakter for å finne de små. Det hadde hjulpet veldig om det fantes en enklere søkemotor for små kontrakter. Vi hører stadig fra små lokale bedrifter som lurer på hvor de skal henvende seg for å finne de små kontraktene, sier advokaten.
 
Mange små
Oversikten Kommunal Rapport har samlet inn fra over 250 kommuner viser at det er rundt 82.000 norske selskaper som leverer til Kommune-Norge. Av disse var det bare 167 leverandører som fakturerte kommunen for over 100 millioner kroner. De fleste, om lag 69.000 bedrifter, fakturerte for under 500.000 kroner. En stor andel av disse, totalt 54.800 bedrifter, fakturerte kommunene for under 100.000 kroner.
Gjønnes mener dagens terskelverdier ved offentlige innkjøp har vist seg å være gode, men etterlyser samtidig en enklere måte for små bedrifter å hanke inn de små kontraktene.

Klar for mini
Difi, som administrerer Doffin hilser forslaget velkommen.
– Doffin kom i ny drakt i januar. I dagens Doffin finnes alt disse mulighetene hun etterspør, sier Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i avdeling for offentlige anskaffelser til Kommunal Rapport.
Han viser til at brukerne blant annet kan filtrere søkene sine etter forenklete kunngjøringer som gjør at anskaffelser under 500.000 kroner vises.
– Funksjonaliteten ligger der, men per i dag er det ikke veldig mange som lyser ut slike anskaffelser siden det er frivillig. Vi kommer til å fortsette å utvikle disse funksjonalitetene i tråd med at omfanget øker.