Satser på bærekraft: Sweco har en langsiktig satsing på bærekraft i industrien. Oppkjøpet av Alfaconsult blir trolig en del av denne satsingen. Illustrasjon hentet fra Swecos blogg om bærekraftig industri.

Sweco har kjøpt Alfakonsult i Gøteborg

Sweco har nylig kjøpt Alfakonsult, et rådgiverselskap når det gjelder effektivisering av flyt mellom produksjon, lager og distribusjon. Primærmarkedet er Sverige og Norge. Virksomheten er basert i Gøteborg.

0

– Med dette oppkjøpet styrker Sweco tydelig sin posisjon innen logistikktjenester, og sammen blir vi en av de sterkeste aktørene på markedet. Vi kan nå tilby komplette rådgivertjenester, fra forstudie til igangsetting, sier Lars-Göran Sporre, adm. dir. for Swecos rådgivere innenfor industri i Sverige.

Alfakonsult startet i 1975 og har bygget opp en omfattende kundeportefølje innen privat og offentlig sektor. Kundene deres omfatter ledende aktører innen industri, lager, distribusjon, helse, havner og infrastruktur.

Lars-Göran Sporre, CEO for Swecos industrikonsulenter i Sverige


– Våre kunder har lenge etterspurt muligheten for komplett levering som omfatter alle nødvendige disipliner. Det er svært inspirerende å kunne realisere dette sammen med Swecos organisasjon, sier Bosse Famborn, Senior Partner hos Alfakonsult AB.