Ulendt: Nannestad er et vakkert lanskap som har fostret noen av våre største skihelter. Nå går man imidlertid for trykkavløp i kommunen. Foto: Tommy Gildseth (CC-BY-SA-4.0)

Nannestad går for trykkavløp og lokal rensing

Trykkavløp

0

Området omfatter 50 husstander og har mange ulike løsninger fra før. Grunnen til at kvernpumpesystem ble valgt er at avløpstransportsystemet kan legges med lav overdekning (fra 1 m) på grunn av preisolerte rør.
 
Mindre ødeleggende
Trykkavløp betyr at man får lite grøfteutslag noe som gjør anleggsarbeidet mulig og mindre ødeleggende i eksisterende bebyggelse. Det er også store utfordringer med selvfall da området er svært flatt.
– Nå ønsker vi å ta et grep for å få orden på avløpet på Vollaugmoen. Vi var på et seminar om trykkavløp i vinter, og har satt oss inn i teknologien. Vi er trygge på at dette er løsningen for oss, sier Dag Brovold i kommunen til VAnytt.
 

Rådgiver: Kjell Petter Ellingsbø ved Sweco på Hamar er kommunens rådgiver og utarbeider i disse dager konkurransgrunnlaget for entreprisen.

Fordeler
Løsningen innebærer at huseier skaffer seg en kvernpumpe som plasseres der eksisterende slamavskiller er lokalisert. Det sikres selvfall fra eneboliger til kvernpumpe på denne måten. Kloakken strømmer til kvernpumpa som kutter opp med roterende kniver og trykked gjennom privat spillvannsledning til kommunalt nett. Grensesnittet mellom nyetablert kommunalt kloakktransportsystem og privat avløp settes ved stoppekran til hver enkelt abonnent.
Rørdimensjonen ut fra kvernpumpe er 40 mm preisolert trykkledning som legges på ca 1.0-1,5 meter under terreng. Totalt er det  ca 1600 meter med kommunalt VA transportsystem som etableres på Vollaugmoen.
 
Eget ansvar
Det er også et av poengene med valget av kverpumpesystem at hver husstand er økonomisk ansvarlig for en pumpe.
– Dette tar bort konfliktpotensialet som ligger i at flere husstander deler en pumpe, sier Brovold.
Kvernpumpa trykker kloakken inn på fellesledningen som er på maks 63 mm.
– Alt spillvannstransportsystemet er selvrensende, sier Kjell Petter Ellingsbø ved Sweco på Hamar. Ellingsbø er kommunens rådgiver og utarbeider i disse dager konkurransgrunnlaget for entreprisen.
 
Bærekraftig
Samtidig med at man går for trykkavløp velger man en lokal og mer bærekraftig løsning, ved å bygge eget renseanlegg rett i nærheten uten milevis med overføringsledninger og pumpeugtgifter for å føre kloakken til sentrale renseanlegg i kommunen.
Kloakken fra Vollaugmoen skal etter planen derfor samles og gå til nytt lokalt renseanlegg for 250 pe, med infiltrasjon i grunnen som etterpolering.
Etter ønske fra kommunen vil renseanlegget også inngå i konkurransegrunnlaget.