Desinfeksjon: Eksempel på UV-anlegg som vil gi en ekstra barriere til drikkevannet. Foto: Norvann

Seminar om sikkerhet i drikkevann

Norsk Vannforening ønsker å fokusere på hvilke erfaringer man har med dagens praksis for hygieniske barrierer og hvilke alternative løsninger som kan være aktuelle.

0

Et grunnleggende prinsipp i norsk drikkevannsforsyning er at man skal ha minst to uavhengige hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. Dette er også et krav i Drikkevannsforskriften.

Barrierene skal hindre at smittestoffer, kjemiske komponenter eller fysiske stoffer skal opptre i mengder som kan gjøre at bruken av vannet kan representere en helsemessig risiko.

Ved en rekke vannverk har selve drikkevannskilden tidligere vært ansett som en hygienisk barriere, men erfaringer fra flere vannverk har vist at forurensninger kan finnes i råvannet både ved inntak på meget store dyp i overflatevann og i grunnvannskilder.

Dette har medført et behov for opprettelse av flere hygieniske barrierer i vannbehandlingen. En av de mest aktuelle de siste årene har vært UV.

Norsk Vannforening ønsker med dette fagtreffet å fokusere på hvilke erfaringer vi har med dagens praksis for hygieniske barrierer og hvilke alternative løsninger som kan være aktuelle.

Les mer om programmet ved å gå inn på www.vannforeningen.no og velg fagtreff.

Fagtreff er gratis og åpent for alle. Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Tid: Tirsdag 25. mars kl 1200-1600
Sted: Auditoriet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Høgskoleringen 9, TRONDHEIM