REN: Drammensfjorden på tidlig 1800 tall, slik den engelske kunstnere John W. Edy skildret den på et av sine aquatint. Fra serien "Pitoresque sceneries of Norway"

Drammensfjorden fortsatt giftig

Men man håper elva bidrar til at forurensningen på sjøbunnen blir dekket til på naturlig vis, slik at det ikke blir nødvendig å gjennomføre dyre oppryddings-prosjekter for å få en renere sjøbunn.

0

Miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015» er et samarbeid mellom Fylkesmannen, kommune og næringsliv.
I praksis er det et overvåkningsprogram for sjøbunn, vann, biota og partikler som legger seg på sjøbunnen. 

Hvis elva bidrar til at forurensningen på sjøbunnen blir dekket til på naturlig vis, er det ikke nødvendig å gjennomføre dyre oppryddingsprosjekter for å få en renere sjøbunn.

Følgende delprosjekter skal gjennomføres i overvåkingsprogrammet i år:

Innsamling av partikler som legger seg på sjøbunnen fra 13 stasjoner i indre del av Drammensfjorden, for å analysere innhold av tungmetaller og miljøgifter i massene. Resultetene skal bidra til å avklare om naturlig tildekking er tilstrekkelig for å hindre at miljøgifter lekker ut fra sjøbunnen i indre Drammensfjord.

Innsamling av vannprøver som vil gi svar på hvordan mengden miljøgifter i vannmassene varierer med tid og sted

Undersøkelse av miljøgifter i fisk i indre og ytre del av Drammensfjorden. Undersøkelsen vil belyse i hvor stor grad miljøgiftene i Drammensfjorden tas opp av fisk og om det finnes potensielt skadelige nivåer av miljøgifter i fisk. Resultatene vil også brukes til å kartlegge utviklingen av miljøgifter i fisk over tid i Drammensfjorden og gi svar på i hvor stor grad forurensningssituasjonen i Drammensfjorden har blitt forbedret de siste årene. Kilde Miljødirektoratet

Les mer her